Reactivació social

Qualsevol persona que es trobi en una situació de vulnerabilitat, es pot posar en contacte amb Serveis Socials a través del correu electrònic [email protected], el telèfon 977 010 034 o de manera presencial a les oficines ubicades a l'edifici de l'antic hospital, situat al carrer Sant Joan. Un equip de professionals valorarà com la pot ajudar.

Situacions de vulnerabilitat

Amb la pandèmia, la regidoria de Benestar Social i les empreses que gestionen serveis com la teleassistència continuen fent seguiment telefònic del col·lectiu de persones grans que poden trobar-se en situació de vulnerabilitat.

Vols informar d'una situació de vulnerabilitat? (correu electrònic)

També s’ha intensificat el seguiment a altres col·lectius que poden viure la situació de pandèmia amb dificultats: infants, adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat; persones sense sostre i dones víctimes de violència.

A més, es dóna suport a altres col·lectius: Servei d’Atenció a l’Immigrant, centres d’acollida a persones refugiades i centres d’acollida de joves que migren sols. També es treballa en l’àmbit de la salut mental. Pel que fa a l’àmbit comunitari es treballa en col·laboració amb les associacions de veïns per detectar situacions de vulnerabilitat i atendre-les.

Beca menjador

La regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus torna a prioritzar l'alumnat de les famílies en situació de vulnerabilitat social en la convocatòria de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a l'assistència als menjadors escolars durant el curs 2021-2022. Es poden beneficiar d'aquests ajuts les famílies de l'alumnat d'ensenyaments obligatoris d'educació infantil i primària i d'Educació Secundària Obligatòria dels centres educatius de la ciutat sufragats amb fons públics que compleixin els requisits establerts. Aquests ajuts municipals cobreixen el cost quasi total o parcial del servei i complementen els ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya. Reus és dels pocs municipis de Catalunya que gestiona aquests ajuts, ja que la majoria ho fan a través dels consells comarcals. La sol·licitud es pot presentar, per via telemàtica i presencial, fins al 18 de juny de 2021.

Subvenció per a menjador escolar curs 2021/22 (anar al tràmit)

Factura energètica

Subvenció pobresa energètica

Fins al 30 de setembre de 2021 es pot sol·licitar la subvenció per a contribuir a evitar la pobresa energètica que atorga l'Ajuntament de Reus a les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d'electricitat i de gas.

Enguany, per primera vegada, la Regidoria de Benestar Social informarà, de manera personalitzada, sobre aquesta convocatòria a les associacions de veïns i entitats socials de la ciutat per tal que puguin donar a conèixer l’ajut a les famílies que considerin que es poden beneficiar d’aquests ajuts.

Hi ha dos tipus de sol·licituds per demanar els ajuts per fer front a la pobresa energètica:

  • Sol·licitud abreujada: Les persones que ja ho van sol·licitar l'any passat, que es trobin en la mateixa situació que l'any anterior (membres de la unitat familiar, domiciliació de les factures, etc.) i que la seva resolució hagués estat resolta, tant concedida com denegada, rebran un missatge per correu electrònic o telèfon mòbil de la Regidoria de Benestar Social, en què s'explica com poden presentar la sol·licitud abreujada via telemàtica o per signatura remota.
  • Sol·licitud ordinària: les persones que no compleixen les condicions anteriors o que sol·liciten la subvenció per primera vegada, hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica o presencial.
Mesos subvencionables
La quantitat a percebre de la subvenció s'estableix en funció de l'import satisfet per la facturació emesa corresponent als consums d'energia elèctrica i de gas dels mesos de desembre de 2020 a maig de 2021, tots dos inclosos. Amb anterioritat a la pandèmia, se subvencionaven només quatre mesos, de desembre a març, i ara en són sis.
 

 Vull demanar la subvenció unificada: pobresa energètica + aigua i escombraries

Ajuda per a les persones i famílies que tenen problemes econòmics per mantenir els subministraments d'aigua, llum i gas
La llei protegeix les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial davant dels talls que puguin acordar les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua potable per manca de pagament. Això vol dir que aquestes empreses no podran interrompre els subministraments quan es produeixen impagaments, quan hi ha risc d'exclusió residencial.

Vull més informació (web Generalitat de Catalunya)

Bo social d'electricitat

Els Serveis Socials informen que amb motiu de la pandèmia, fins al 30 de juny de 2021 s'han afegit nous supòsits per poder beneficar-se del Bo social d'electricitat i accedir a un 25% de descompte de la factura elèctrica. En els casos següents:

  • Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la Covid-19 que compleixin els requisits establerts.
  • Els treballadors autònoms que a causa de la Covid-19 hagin vist disminuir la seva facturació un 75% respecte al semestre anterior que compleixin els requisits establerts.

Vull conèixer els requisits per accedir al Bo social d'electricitat (web bonosocial.gob.es)

Nova factura elèctrica


També informen sobre la nova factura de l'electricitat.


Consulta les franges de la nova factura elèctrica


A més, qualsevol persona pot demanar cita amb el Punt d'Assessorament Energètic (PAE). Es tracta d'un servei d'assessorament energètic gratuït amb l'objectiu de reduir la despesa en aquests subministraments a través d'algun tipus de bonificació, de millora dels hàbits de consum, de reducció de potència, etc. A més, ara també s'explica la nova factura de la llum. Aquest servei està ubicat en dos centres cívics: dimecres, al Centre Cívic del Carme i dijous, al Centre Cívic Llevant, de les 15.30 a les 19 h.

Demanar cita al Punt d'Assessorament Energètic (PAE)

Cànon de l'aigua

El consell d’administració de Reus Serveis Municipals va aprovar el 29 de març de 2021 l’ampliació del fons de solidaritat d’Aigües de Reus que permet la concessió d’ajuts i bonificacions a les famílies que tenen problemes a l’hora de fer front a la factura de l’aigua. La partida econòmica passa dels 100.000 euros (previstos inicialment per a tot el 2021) als 200.000, en haver-se incrementat un 67,6% la sol·licitud d’ajuts davant de Serveis Socials en cinc mesos respecte a les peticions rebudes el 2019.

Fons de solidaritat i ajudes d'Aigües de Reus (web Aigües de Reus)

Voluntariat

Les persones que vulguin fer voluntariat poden contactar amb el Punt de Voluntariat de Reus que es troba ubicat al Centre Cívic del Carme (plaça de la Patacada, 10) de manera presencial, dimarts de 17 a 19 h i dijous de 10 a 12 h, i a través del correu electrònic: [email protected]

Centre Social El Roser

El Centre Social El Roser és un nou equipament innovador en l'àmbit social per impulsar les polítiques d'atenció a les persones amb nous serveis i una nova aposta per programes ja existents, com el de gestió alimentària, l'allotjament de persones en situació de vulnerabilitat social o el Pla Local d'Inclusió Social. Actualment, encara la recta final de les obres.

Més informació sobre el Centre Social El Roser > 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.