Habitatge

Puc sol·licitar els ajuts al lloguer de 2020?
Per la situació de COVID19, la tramitació dels ajuts al lloguer 2020 serà telemàtica.
Caldrà accedir a la web de l'Agència d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya (apartat de tràmits)

http://agenciahabitatge.gencat.cat
NOTA IMPORTANT:
Per fer el tràmit serà imprescindible disposar de certificat digital IdCAT Mòbil. Molt fàcil d’obtenir. Consulteu el tutorial.

Es preveuen 3 tipus d’ajuts:

  • a) Ajuts a persones que hagin vist minvats els seus ingressos econòmics a causa de la situació Covid 19. Convocatòria: del 20/05  fins el 30/09
  • b) Ajuts al lloguer, similars als que s’han convocat cada any. Previsió d’inici convocatòria: del 29/05 fins el 30/06
  • c) Ajuts al lloguer destinats a persones majors de 65 anys que no l’hagin demanat en anys anteriors. Previsió d’inici convocatòria: Previsió d’inici convocatòria: del 29/05 fins el 30/06

Línia d'ajuts extraordinària per COVID19

La Generalitat va obrir el 19/05/2020 una línia d'ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats i s'atorgaran per ordre d'arribada fins exhaurir el pressupost.

Per optar a l’ajut cal patir una d’aquestes situacions arran de la COVID-19

  • estar a l’atur,
  • estar sotmès a un ERTO,
  • tenir una retallada de sou o haver hagut de reduir la jornada de treball per motius de cures (en aquest darrer cas cal ser un empresari).

A la demarcació de Tarragona l'ajut serà, com a màxim, de 500 € al mes.

Vull fer la sol·licitud
Tens dubtes? Consulta la informació que et facilita la Generalitat de Catalunya a través del seu apartat de preguntes freqüents:

Preguntes freqüents (GENCAT)

Més info al 900 922 841 i a http://agenciahabitatge.gencat.cat


Puc presentar rebuts de la convocatòria 2019 d’ajuts al lloguer?
La presentació dels rebuts de lloguer es pot fer telemàticament a través del tràmit de la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus.

Cal disposar d'identitat digital com és el idCatMòbil (per a persones amb DNI o TIE - Targeta d’Identitat d’Estranger) i adreça de correu electrònic i accedir al tràmit «Aportació de documentació a un expedient iniciat d’ajuts al lloguer.

Vull fer el tràmit

Sóc beneficiari/a d’una prestació d'especial urgència. Continuaré rebent l'ajut?

Els sol·licitants de prestació d’especial urgència al lloguer amb resolució favorable podran seguir rebent l'ajut si envien els rebuts a la nova bústia:  [email protected]

Per consultar l'estat de l'expedient, o per aportar documentació a un expedient ja iniciat, poseu-vos en contacte amb l’Oficina d’Habitatge.

Sóc llogater o propietari de la Borsa d'Habitatge de Lloguer i vull notificar una incidència.
Envieu un correu a [email protected] o contacteu amb l'Oficina d'Habitatge i canalitzarem la vostra incidència.

Llogaters d'HPO i Borsa d'habitatge assequible
Si teniu alguna consulta o incidència, contacteu amb [email protected]

Busco un habitatge de protecció oficial
El tràmit d'inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial està temporalment tancat i en aquests moments no hi ha oferta d'habitatges.

El Servei d'Assessorament sobre el deute hipotecari us informa:

Mentre duri l’estat d’alarma no hi haurà llançaments judicials. Queden suspesos, tan se val si el motiu és l'impagament de la hipoteca o del lloguer o les ocupacions sense títol habilitant.

Per consultar l'estat d’un expedient, o per aportar documentació a un expedient ja iniciat, podeu fer-ho a trvés correu electrònic a [email protected] o trucar a l'Oficina d'Habitatge perquè ho canalitzem.

Vull acollir-me a la moratòria en el pagament de la hipoteca

El Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, entre altres mesures regula la moratòria en el pagament de les hipoteques per a totes les persones que hagin vist minvats els seus ingressos.

Les persones interessades s’han d’adreçar a l'entitat financera amb la qual van contractar el préstec hipotecari que ara no poden pagar, per tal que els detallin la documentació necessària per sol·licitar la moratòria.

Es pot demanar durant l’estat d’alarma i fins un mes després.

Per a més informació i per a consultar els requisits per a acollir-se a la moratòria consulteu:

Agència d'habitatge de la Generalitat (web)

Se us acabat el contracte de lloguer?
En el cas que un contracte de lloguer finalitzi durant l’estat d’alarma, l’arrendatari haurà de sol·licitar a l’arrendador la pròrroga del contracte.

Moratòria per al pagament del lloguer
Els vostres ingressos s’han vist disminuïts a causa de la situació de confinament Covid 19? La propietat de l'habitatge és d'un particular o d'una empresa?

S’ha implantat una moratòria del pagament del lloguer per a les unitats familiars que han vist minvar els seus ingressos a conseqüència de la crisi deguda al Covid-19, d’aplicació obligatòria pels arrendadors definits com a grans propietaris d’habitatge (entitats financeres, empreses immobiliàries...etc) i optativa per a la resta d’arrendadors (particulars amb poc patrimoni).

Cal posar-se en contacte amb la propietat i presentar sol·licitud de moratòria de lloguer. El termini és fins al 2 de juliol per demanar un ajornament o reducció de la quota.
És important que guardis comprovació escrita de la teva sol·licitud d’acord i del rebuig del propietari.
Per a més informació i per a consultar els requisits per a acollir-se a la moratòria consulteu:

Agència d'habitatge de la Generalitat (web)


AVÍS: D'acord amb les disposicions del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, des del dissabte dia 14 de març han quedat suspesos i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de l'Ajuntament de Reus. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret esmentat o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

Igualment queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret durant el mateix termini.

Contacte telefònic amb l'Oficina d’Habitatge
En horari de 09:00 a 14:00h
977 010 071

Els correus específics estan indicats segons programa.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.