Reactivem Reus: eixos i accions 2020

Balanç Reactivem Reus 2020Foment de l'ocupació

1.1 Generació de llocs de treball
1.1.1 Contractació laboral persones en situació d'atur
1.1.2. Tallers de formació i/o reciclatge economia circular/verda
1.1.3 Cooperativa de salut, cures i atenció a les persones

Més informació +
 
1.2 Línies de subvenció a PIMES i Autònoms
1.2.1 Ajuts a empreses que han estat tancades pel COVID
1.2.2 Ajuts a empreses en inversió adaptació pla contingència
1.2.3 Ajuts a empreses de recent creació

Més informació +
 
1.3 Suport a l'emprenedoria
1.3.1. Fons de creació de noves cooperatives/ampliació de les existents
1.3.2 Pla per promoure ocupació i dinamització locals buits i foment de nous sectors d’emprenedoria
1.3.4. Incubadora TIC per a la creació de nous projectes de base tecnològica (captació talents)

Més informació +
 
1.4 Assessorament i acompanyament
1.4.1 Assessorament professional a PIMES, Micropimes i autònoms 
1.4.2 Mediació amb llogaters amb col·laboració de professionals

Més informació +
 
1.5. Formació i orientació laboral
1.5.1. Programació estable de webinars
1.5.2 Formació on line per a empreses

Mes informació +

Garantir l'activitat econòmica

2.1 Reducció de la càrrega fiscal
2.1.1Exempció Llic. OVP - Terrasses fins 30/09/2020
2.1.2.Exempció Taxa Marxants fins 30/09/2020
 
2.2 Ajuts en habitatge i suport a la construcció
2.2.1 Línia 1 - Rehabilitació edificis millora accessibilitat i eficiència energètica+assessor
2.2.2 Línia 2 - Rehabilitació d'habitatges per destinar a lloguer social

Més informació +
 
2.3 Impuls de la transformació digital
2.3.1 Alfabetització digital I - Tallers i cursos presencials
2.3.2 Alfabetització digital II - Curs ACTIC presencials-online 
2.3.3 Inclusió i capacitació digital-reutilització 200 d'equips+bons SIMM 4G 6mesos
2.3.4 Connecta't amb el mòbil o tauleta - Tallers i cursos presencials
2.3.5 Tallers per treure la certificació digital per les empreses (ACTIC per empreses)
2.3.6 Suport a la transformació digital

Més informació +
 
2.4 Recuperació de la demanda als establiments Reus (comerç, turisme, restauració)
2.4.1 Campanya integral sensibilització i promoció de ciutat (dissseny; publicitat, promoció canals turistic)
2.4.2 Bons Reus
2.4.3 Campanya de Bons de Turisme, Sorteig d'estades, Paquets d'estada turística
2.4.4 Promoció del consum de productes locals i de proximitat 
2.4.5 Plataforma integral de comerç i serveis
2.4.6 Bonificacions a PIMES, microPIMES I autònoms dels centres de negocis (REDESSA)
2.4.7. Anàlisi de dades econòmiques del comerç (IATC-índex aprofit. teixit comercial) 

Més informació +
 
2.5 Promoció de la Responsabilitat Social Corporativa
2.5.1 Incorporació de clàusules socials, laborals i mediambientals a totes el contractes administratius de tot el grup Ajuntament
2.5.2 Creació de fons solidari privat per donar suport a les accions del Pla de reactivació
2.5.3 Suport integral als sectors essencials (salut, cures, alimentació, transport,…)
2.5.4 Investigació i Recerca de programes d'investigació vinculats a les facultats de la URV
2.5.5 Pla Director de Zones Verdes per millorar l'accessibilitat i inclusió social

Acció social i assistencial

3.1. Pla de xoc alimentari
3.2 Accions per combatre la pobresa energètica
3.3 Allotjament personal de persones sense sostre
3.4 Ajuts d'urgència
3.5 Serveis d'ajuda a domicili

Més informació

L'Ajuntament de Reus, a través de l'IMFE Mas Carandell, ha contractat tres tècniques per donar suport a les accions del pla Reactivem Reus. La contractació d'aquestes tres persones, en el marc dels Plans de reactivació socioeconòmica, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançada pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu.

Projecte subvencionat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.