Reactivem Reus: suport a l'empresa i promoció de ciutat

Accions

2.1 Recuperar la demanda d'establiments de Reus (consum, turisme, restauració, hoteleria, cultura i esport)

2.1.1 Bons Reus

Potenciar l’adquisició de béns de consum i serveis en els establiments de Reus entre les persones residents i no residents a la ciutat.

2.1.2 Reactivació de la demanda turística: Més Reus que mai

Continuació de la campanya d’activitats turístiques adreçada als ciutadans de Reus. S’oferiran activitats més experiencials i de coneixement de la pròpia ciutat en diferents períodes al llarg de l’any, amb propostes específiques i gratuïtes per als reusencs.

2.1.3 Reactivació de la demanda turística: Sorteig d'estades i wellcome packs

Continuació de l’acció iniciada al 2020 destinada a la reactivació de la demanda turística de la ciutat i les empreses del sector turístic, i també a dinamitzar el sector del comerç i la restauració, per consolidar la destinació a nivell de turisme de proximitat.

2.1.4 Accions de reactivació segmentades per sectors

Realització de diferents accions de suport als sectors del comerç, serveis i restauració, adaptades a les seves característiques i al moment de la seva implementació.

2.1.5 Pla de reactivació cultural. Programació estable

Dinamitzar la demanda cultural per tal d’afavorir la reactivació econòmica del sector cultural tant per part de la demanda com de la mateixa oferta cultural, i indirectament de sectors afins com els serveis, la restauració i el comerç.

2.1.6 Pla de reactivació cultural. Packs de Cultura

Establir una programació anual estable i consolidar i ampliar el públic assistent als teatres de Reus.

2.1.7 Reactivació de la demanda esportiva

Campanya destinada a la població en general amb l’objectiu d’incentivar la pràctica esportiva.

2.1.8 Pla d’acció de captació d’activitats econòmiques i residents.

2.2 Revitalització comercial

2.2.1 Actualització de la Plataforma de locals buits a la ciutat a març de 2021 i detecció de clústers d’oportunitat

Disposar d'un mapa de les activitats econòmiques i dels indicadors econòmics de tot el terme municipal, incloent l'àrea comercial urbana i els polígons d'activitat econòmica.

2.2.2 Reus, Espais Vius

Revitalització comercial del Raval Robuster i de Sant Pere a través de la reactivació dels locals comercials buits, per donar cabuda a negocis d’impacte positiu per a les persones i el medi ambient.

2.2.3 L'Economat

2.3 Ajudes i promoció a diversos sectors econòmics

2.3.1 Consultes sobre ajuts i mesures COVID 19

Establir un canal que faciliti la informació per l'accés a ajuts de les diverses administracions, així com resoldre els dubtes per tal d'adequar les mesures d'obertura o teletreball dels establiments dels diferents sectors econòmics.

2.3.2 Subvencions a centres esportius i altres

Contribuir a la reactivació del sector de les empreses del sector esportiu i educatiu en el temps de lleure.

2.3.3 Increment d'habitatges en règim de cessió d’ús per destinar a lloguer social mitjançant la rehabilitació i gestió integral dels habitatges dels particulars

Generar una línia d’ajuts a propietaris particulars d’habitatges per a la rehabilitació i gestió de les obres, a canvi de la cessió d’ús a l’ajuntament i formar part de la Borsa d’Habitatge de lloguer social.

2.3.4 Java Jan - Moneder - Plataforma d'agregació de l'oferta de 'Reus, compra a casa'

Integrar el teixit empresarial dels sectors comerç i serveis i posar en marxa una plataforma logística de repartiment cooperatiu.

2.3.5 Campanya de comunicació de nova marca

Desplegament de la nova marca turística de ciutat «Reus, Ciutat amb geni» amb l’objectiu de potenciar el posicionament de la ciutat de Reus amb imatge nova i incrementar la seva capacitat d’atracció.

2.3.6 Campanya de comunicació a nivell nacional

Dissenyar una estratègia de comunicació i publicitat que posicioni de forma diferenciada i atractiva l’oferta de turisme cultural de la ciutat de Reus.

2.4 Promoure la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a la ciutat

2.4.1 Suport al comerç local responsable - Reus Compra Responsable

Dinamitzar el comerç de la ciutat, fomentant el repartiment a domicili en comerç de proximitat i afavorint la contractació de persones a la ciutat.

Anar a la web de Reus Compra Responsable

2.4.2 Observatori socioeconòmic Reus

Adquirir una eina de presa de decisions estratègiques per part de l’Ajuntament i les empreses.

2.4.3 Clàusules responsables a la contractació pública municipal i compra pública responsable.

Promoure la compra pública responsable.

2.4.4 Disseny i implementació de la gestió d'espais públics de la Boca de la Mina.

Contractar una empresa de l'àmbit de l'economia social que elabori el model de "cogestió" del passeig de la Boca de la Mina i vetlli per la coordinació de les activitats i els espais de l'aula-taller i el punt d'acollida del passeig.

Vols saber més sobre el projecte de la Boca de la Mina? Entra a la web bocadelamina.reus.cat 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.