Ajuts a PIMES i autònoms

La Regidoria d’Empresa i Ocupació ha impulsat diversos programes d'ajuts per la dinamització del sector empresarial de Reus.

Ajuts a empreses de la cultura i l’educació (termini tancat)

Ajuts destinats a les empreses que portin a terme alguna de les següents activitats econòmiques:

 • 1.1 En l'àmbit audiovisual com cinema, vídeo, audiovisuals, etc.

Campanya d'ajuts a empreses de la cultura i l'educacióEmpreses i/o autònoms productors de contingut audiovisual i digital; titulars d'una sala d'exhibició cinematogràfica a Reus; organitzadors de festivals o mostres audiovisuals.

 • 1.2 En l'àmbit de les arts plàstiques, disseny o fotografia, etc.

Empreses  i/o autònoms que siguin propietaris o titulars de la gestió de galeries d'art ubicades a Reus; professionals dedicats a les arts plàstiques, al disseny o la fotografia.

 • 1.3 En l'àmbit de les arts escèniques com música, dansa, circ i teatre, etc.

Empreses i/o autònoms productors d'espectacles d'arts escèniques,  productors i  editors discogràfics i videogràfics, promotors, productors i distribuïdors d'enregistraments musicals, formacions musicals, de circ teatre estables. Empreses i/o autònoms que siguin propietaris o titulars de la gestió de sales de música o d’oci nocturn ubicades a Reus, així com empreses que realitzen el suport logístic d’espectacles del sector.

 • 1.4 En l'àmbit del llibre

Empreses  i/o autònoms que tinguin editorials de llibres i de partitures, que es dediquin a la venda de llibres al client final, en establiments oberts al públic ubicats a Reus.

 • 1.5 En l’àmbit del patrimoni cultural

Empreses  i/o autònoms que realitzen projectes estratègics, museològics i museogràfics per a museus, centres d’interpretació i equipaments patrimonials. Empreses  i/o autònoms que prestin serveis educatius i didàctics  per a museus, centres d’interpretació i equipaments patrimonials, i/o que realitzen visites guiades i tallers per a museus, centres d’interpretació i equipaments patrimonials.

 • 1.6. En l’àmbit de la comunicació culturals

Empreses  i/o autònoms que realitzen serveis de comunicació a xarxes i estan especialitzades en l’àmbit cultural, serveis de màrqueting cultural.

 • 1.7. En l’àmbit educatiu i  de lleure

Empreses  i/o autònoms que ofereixin aprenentatge artístics: dansa, música, pintura, cinema, circ, teatre, arts escèniques o visuals, aprenentatges tecnològics, científics i d’altres similars. Empreses i/o autònoms  que ofereixin aprenentatges d’idiomes o suport en diverses matèries d’aprenentatges, així com serveis i programes educatius.

Requisits
Per optar a aquestes dues línies d’ajuts caldrà complir amb els requisits establerts a les bases entre els quals caldrà:

 • Que el percentatge d’ingressos de l'empresa s’hagi vist reduït en el període del segon trimestre del 2020 i en un 40% respecte el mateix període de l’any anterior. En el cas que tinguin una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de facturació mensual des de l’alta de la seva activitat.

Programa 1: per pal·liar els efectes econòmics de la COVID19 (TERMINI TANCAT)

S'hi inclouen dues línies de subvencions per donar suport a PIMES i autònoms de Reus que s’hagin vist afectats per l’estat d’alarma per la Covid19. També es preveu l’assessorament i el suport necessari a les empreses i autònoms en la tramitació de la subvenció.

Requisits
Per optar a aquestes dues línies d’ajuts caldrà complir amb els requisits establerts a les bases entre els quals caldrà:

 • Ser titular d’una activitat econòmica o negoci ubicat a la ciutat de Reus.
 • Tenir un màxim de 10 treballadors
 • Haver reprès l’activitat econòmica
 • No haver reduït el nombre de treballadors que es tenia abans d’haver de tancar.


Línia 1: Ajuts a les empreses obligades a suspendre la seva activitat per la COVID19

Aquesta línia s’adreça a les empreses i autònoms de la ciutat de Reus han vist la seva activitat empresarial greument afectada i disminuïts els seus ingressos per l'estat d'alarma decretat arran de la COVID19. La quantia de la subvenció variarà entre els 1.000 i els 1.500 euros. Les despeses subvencionables són el lloguer del local, la seguretat social, llum, aigua, gas, telefonia i Internet, alarma i gestoria.
 
Podran ser beneficiàries les que compleixin com a requisit general que el percentatge d’ingressos s’hagi vist reduït en el segon trimestre del 2020 i en un 50 % respecte el mateix període de l’any anterior. En el cas que tinguin una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de la seva activitat.

 • TERMINI de presentació de sol·licituds: del 16 de setembre de 2020 al 2 d'octubre de 2020.

Línia 2: Ajuts a les empreses per l’adaptació del negoci a les mesures decretades per cada sector

La segona línia d’ajuts s’adreça a les empreses i autònoms de la ciutat de Reus, que hagin fet inversions en la seva activitat empresarial per tal d’adaptar-la a les mesures decretades per la COVID19 per cada sector.
 
Cal que hagin realitzat una inversió mínima de 400 € en despeses subvencionables. L’ajut es distribuirà de forma proporcional entre tots els concurrents amb un import del 80 % de la inversió realitzada i per un import màxim de 500 €.

 • TERMINI de presentació de sol·licituds: del 16 de setembre de 2020 al 2 d'octubre de 2020.

Tràmit per sol·licitar la subvenció (TERMINI TANCAT)

Programa 2: suport a l’emprenedoria i a la creació d’empreses (TERMINI TANCAT)

La convocatòria planteja les següents línies de subvencions:

 • Línia 1: Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus. Destinada a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió mínima de 10.000 euros per la seva posada en funcionament.
 • Línia 2: Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs. Per a les empreses establertes a Reus, que adquireixen un negoci ja en funcionament, que continuïn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 10.000 euros en despeses subvencionables.

En les dues línies, la quantia màxima de la subvenció serà de 2.000 euros.

Ens els dos casos, les despeses subvencionables inclouen projectes tècnics d’enginyeria, interiorisme, decoració o d’arquitectura, obres, instal·lacions, mobiliari o equipament tècnic, entre altres.

TERMINI de presentació de sol·licituds: del 13 d’agost de 2020 al 2 d’octubre de 2020.

Tràmit per sol·licitar la subvenció (TERMINI TANCAT)

Descarregar el distintiu de justificació dels ajuts covid a empreses i emprenedors (pdf)

En cas que necessiteu algun aclariment podeu contactar amb el Servei d’assessorament a l’emprenedor a l’adreça electrònica info.empresaiocupacio@reus.cat. 

Cartell ajuts empreses

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.