Transformació digital

El Govern posa en marxa un paquet de mesures que té com objectiu combatre la bretxa digital, dotant la ciutadania de formació i eines que ajudin i facilitin l’accés a les noves tecnologies, i fomentant també l’economia circular. A més, es facilitaran eines a les empreses perquè puguin assolir la transformació digital amb garanties i aprofitar-la com a palanca de consolidació i creixement dels seus negocis.

Què trobaràs en aquesta pàgina?

Col·labora cedint material informàtic o fent voluntariat TIC

economia digital empreses
economia digital particulars


economia digital voluntari tic

2.3.1 Alfabetització digital I - Tallers i cursos presencials

Per a les persones que no tenen cap competència informàtica mínima beneficiàries subvenció 2.3.3: Tallers de formació en competències bàsiques TIC. 


2.3.2 Alfabetització digital II - Curs ACTIC presencials-online 

Per a les persones amb poques competències informàtiques beneficiàries subvenció 2.3.3: subvenció directa del curs ACTIC bàsic, versió individual.


2.3.3 Subvencions per a la inclusió i capacitació digital. Concessió d'equipament informàtic.

Per a persones en situació de necessitat socioeconòmica, la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals convoca subvencions per a la concessió d’equipament informàtic per impulsar l’autonomia digital a la ciutat.

Destinataris

Ajuts per a l'autonomia digitalEls destinataris són les unitats de convivència que resideixen i estan empadronades a Reus en el moment de formular la sol·licitud i durant tota la durada de la connexió a internet proporcionada i, no superen els llindars d’ingressos de la unitat de convivència d’acord a la següent formula: Límit d’ingressos= (Núm. membres amb ingressos x IRSC) + (Núm., membres sense ingressos x 30% del IRSC) on l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya de l’any 2020 és de 7.967,73€. 

Objectiu

Proporcionar connexió a internet i la cessió d’equipament informàtic reutilitzat amb programari lliure. 

Beneficis

La convocatòria de la subvenció inclourà el següents beneficis:

 • Connexió a internet per un període de 6 mesos que es pagarà directament a l’operador de telecomunicacions contractat per l’Ajuntament de Reus amb un màxim de 10 GB al mes i un router mòbil WIFI.
 • La La cessió d’un equip informàtic adient per un ús bàsic d’accés a internet i d’ús ofimàtic, que consistirà en un ordinador, tarja WIFI USB, webcam, pantalla, teclat i ratolí o bé, si es disposa, en un portàtil, tot amb programari lliure preparat pel seu funcionament. Aquest equipament no serà nou sinó reutilitzat, resultant de la baixa d’equipament informàtic municipal o de donacions realitzades per empreses, entitats o la ciutadania.

La concessió de la subvenció es realitzarà en règim de concurrència competitiva en ordre de més a menys puntuació i en cas de mateixa puntuació, per ordre de menys ingressos de la unitat de convivència per persona (total ingressos de la unitat / persones de la unitat) i en últim cas, per ordre de la sol·licitud fins exhaurir el màxim de la disponibilitat pressupostària de la convocatòria.

Els criteris de valoració seran els següents:

 • 10 punts per cada nen/a de la unitat de convivència en escolarització obligatòria a partir de tercer de primària
 • 5 punts per cada membre de la unitat de convivència que estan matriculats en formació reglada no obligatòria
 • 2 punts per cada membre de la unitat de convivència que estigui cursant un o més graus en una universitat d’àmbit estatal.
 • 20 punts si la persona sol·licitant té 65 o més anys i convisqui sola
 • 10 punts per famílies monoparentals
 • 10 punts per cada membre de la unitat de convivència que tingui un grau de discapacitat del 25% i fins al 74%

Aquests criteris puntuaran sempre que s’acreditin amb data igual o anterior a la de la sol·licitud de la subvenció.

La convocatòria de la subvenció inclourà, entre altres, les següents condicions i obligacions al beneficiari de la subvenció i, si s’escau, de l’equipament informàtic, a complir, per si mateix o de forma subsidiària a través d’un membre de la unitat de convivència, les següents obligacions, en el termini de 6 mesos des de la recepció referida:

 • L’assistència obligada a dos cursos d’alfabetització digital impartits pel Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» si no acredita cap certificació ACTIC.
 • L’obligació d’obtenir el idcatmobil per facilitar la relació del beneficiari amb l’administració pública i l’ús d’aquesta accedint a la carpeta ciutadana municipal. Aquest requisit es realitzarà gràcies a l’acompanyament que es farà en els cursos d’alfabetització del Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell».
 • En els casos en què el beneficiari o el membre de unitat de convivència que es designi està en situació de desocupació, serà obligatori realitzar la prova d’avaluació ACTIC nivell bàsic si no disposa d’aquesta acreditació atès. L’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» l’assessorarà i acompanyarà a fer aquesta prova dins els cursos d’alfabetització digital i la realitzarà una vegada fets aquests cursos.
 • A inscriure’s i participar, durant la durada de la subvenció i després de realitzar els cursos, en la comunitat d’autonomia digital dinamitzada pel voluntariat TIC per resoldre dubtes entre les persones i continuar amb el procés d’aprenentatge digital una vegada realitzades les formacions en alfabetització digital.
 • A complir amb les obligacions establertes en les bases en relació a la connexió a internet i equipament informàtic en el seu bon ús d’acord a la normativa, en cap cas per finalitats il·lícites i poc ètiques i només per un ús estrictament personal i no lucratiu per la unitat de convivència.

Termini per sol·licitar els ajuts: fins al 22 de gener de 2021 (TERMINI TANCAT)

Tràmit de sol·licitud de l'ajut (tràmit a seu.reus.cat)  

2.3.4 Connecta't amb el mòbil o tauleta - Tallers i cursos presencials

El pla Reactivem Reus planteja tallers de formació per utilitzar dispositius mòbils, en molts casos l’únic dispositiu del qual es disposa per comunicar-se i realitzar gestions. Els continguts giraran al voltant del correu electrònic al mòbil, gestions amb l’administració pública, mapes, aplicacions útils per la vida quotidiana, videotrucades, xats, etc.

2.3.5 Tallers per treure la certificació digital per les empreses (ACTIC per empreses)

Per a les empreses, es programen tallers i cursos per assolir la certificació ACTIC i conèixer eines per accedir fàcilment a diferents serveis de les administracions.

2.3.6 Suport a la transformació digital

Es tracta d’una iniciativa per fomentar la innovació i la competitivitat de forma transversal als diferents teixits productius de la ciutat que ho requereixin per a la seva subsistència i creixement. El coneixement i ús de la tecnologia amb l’orientació de professionals de referència del sector TIC serà un element clau per guiar les empreses cap a la transformació digital i la innovació en els seus processos productius. L’objectiu: fer-les més competitives en un mercat globalitzat. Hi ha dues línies d’actuació, una en format consultoria i una altra de subvenció a l’adquisició de hardware i software.

Termini per presentar sol·licitud: del 4 de gener al 31 de març de 2021.

Vull sol·licitar l'ajut (tràmit a seu.reus.cat)

L'Espai d'Aprenentatge Digital. Fes el clic.

Imatge Espai d'Aprenentatge DigitalEl Servei de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (STIT) l'Oficina d'Atenció Ciutadana han creat l'Espai d’Aprenentatge Digital que dona continuïtat a les iniciatives de divulgació per tal que la ciutadania pugui aprendre a relacionar-se amb normalitat amb l’administració electrònica i amb la seva pròpia Carpeta Ciutadana. A més de les càpsules informatives sobre com obtenir certificats digitals i com realitzar determinats tràmits, en el futur les oficines d’atenció incorporaran un espai físic on, prèvia cita o convocatòria, s’assessorarà qualsevol ciutadà o ciutadana a l’hora de realitzar tràmits electrònics o comprendre l’abast de les comunicacions electròniques que l’Ajuntament de Reus li faci arribar.

Espai d'Aprenentatge Digital

Empreses que col·laboren amb l'autonomia digital ciutadana

Agraïm a les empreses col·laboradores la seva contribució a l'autonomia digital ciutadana amb la cessió d'equipament informàtic.


Amb la col·laboració de:

Cambra de Reus
Logotip TicSud
mas carandell
Hi participa:
Escola Prat de la Riba
Imatge logo cargill
Imatge logo semic
Imatge logo studiogenesis
Imatge logo pintaluba
 
Imatge logo Sistemas digitales
Imatge logo reus mobilitatD'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.