Declaració de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus, amb motiu del Dia d’Europa

Cerca declaracions Institucionals

E.g., 24/06/2020
E.g., 24/06/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 8/05/2009
30 anys ajuntaments democràtics

La Junta de Portaveus ha aprovat una declaració institucional amb motiu del Dia d’Europa, amb el següent redactat:

L’Ajuntament de Reus fa seva la declaració proposada pel Consell Català del Moviment Europeu i del Parlament de Catalunya amb motiu de la celebració, el 9 de maig, del Dia d’Europa.

El 2009 és, sense cap mena de dubte, un any de commemoracions d’iniciatives i d’esdeveniments que han de contribuir a canviar, d’una manera o una altra, el rumb de la història d’Europa. És també l’any en què els europeus estan cridats a participar en les eleccions al Parlament Europeu, una cambra decisiva per a la vida política i social i per a l’economia de gairebé 500 milions de ciutadans.

El 1949, és a dir, fa seixanta anys, deu estats europeus van impulsar la creació del Consell d’Europa, que ha esdevingut un referent per la feina feta en la protecció dels drets humans i dels valors democràtics tot defensant la identitat cultural europea i la seva diversitat. També ha estat crucial el seu esforç a l’hora de trobar solucions a alguns dels principals reptes a què ha de fer front Europa i la seva ciutadania, com ara la preservació del medi ambient, la desigualtat entre gènere , la desprotecció de la infància, la lluita contra la xenofòbia i la discriminació de les minories.

Fa vint anys, al novembre del 1989, els ciutadans europeus van viure un dels moments més transcendents i simbòlics de la història recent: la caiguda del mur de Berlín, una separació física, però també política, econòmica i social, d’una ciutat i de tot un continent. El 2009 també és un any important per al Consell Català del Moviment Europeu, atès que celebra el seixantè aniversari de la seva fundació, que va ésser duta a terme a París per un conjunt de persones altament compromeses amb Catalunya i amb els ideals europeistes.

És en aquest context de commemoracions –i en plena celebració de l’Any Europeu de la Innovació i la Creativitat– que s’escau la celebració del Dia d’Europa del 2009 i n’impulsem la següent declaració.

Durant el 2008 i els primers mesos del 2009 s’ha fet visible una crisi financera, econòmica i social profunda, que afecta, tot i que amb intensitats diferents, tot el món. La Unió Europea no n’és aliena, per bé que els valors europeus i els elements que uneixen els ciutadans, com la política monetària comuna, poden contribuir a atenuar-ne els efectes. Avui, tanmateix, es fa més necessari que mai garantir les rendes dels treballadors i de reforçar la cohesió social en les ciutats i regions d’Europa.

D’una banda, la Unió Europea que es construeix, i que actualment viu uns moments certament complicats, requereix una actuació especialment coordinada dels governs, l’Administració pública, les empreses, els representants dels treballadors, el món acadèmic i de la recerca, les organitzacions no governamentals i el conjunt de la ciutadania.


Les institucions d'autogovern subestatals, sobretot els Parlaments amb capacitat legislativa així com el món local, tant per la seva proximitat al ciutadà com pel seu paper en la configuració real del territori, és clau per a la vertebració d’aquesta Unió Europea que desitgem. En aquest sentit, hem de vetllar per trobar els mecanismes que permetin una relació més directa i fluïda entre les institucions comunitàries i els esmentats nivells d'organització territorial i govern polític.

La raó primera i última de la Unió Europea és, sense cap mena de dubte, la seva ciutadania. La ciutadania d’Europa comparteix uns valors, uns drets i uns deures que la cohesionen i que fan una Unió més forta davant de situacions difícils, com l’actual. És aquesta força unitària la que esperona la gent a construir un futur millor.

Així, doncs, és imprescindible incrementar els esforços d’informació i de comunicació cap a la ciutadania, especialment pel que fa a les generacions més joves, que ja basteixen l’Europa del futur i que esdevindran protagonistes d’aquest projecte col·lectiu.

El proper 7 de juny, els ciutadans de la Unió Europea estan convocats a les urnes per a escollir llurs representants al Parlament Europeu. Atesa la importància d’aquesta institució i el seu paper clau en la definició de les polítiques i normatives comunitàries, és imprescindible un esforç col·lectiu per a promoure la participació en aquestes eleccions. Serà per mitjà d’aquesta participació que s’assolirà una institució forta i es garantirà la màxima representació ciutadana en les esferes on s’adopten les decisions comunitàries.

Durant el primer semestre del 2010, el Regne d’Espanya assumirà la presidència de la Unió Europea. D’acord amb aquesta responsabilitat, hom espera que impulsi amb èxit els principals eixos de treball previstos i que desplegui el Tractat de Lisboa, molt especialment amb relació al protagonisme que aquest tractat dóna a les regions europees.

Per a tenir èxit, la Unió Europea ha d'oferir noves respostes als nous problemes. I perquè en pugui donar eficaçment, cal que sigui més forta.

L’Ajuntament de Reus dóna suport al Dia d’Europa pels valors que representa: democràcia, diversitat, cooperació i participació. I demanem a la ciutadania que participi activament en les eleccions al Parlament Europeu, que doni així un nou exemple de civisme i que senti la proximitat d'Europa en la seva vida quotidiana.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.