Declaració institucional de condemna a tot acte de corrupció vinculat a l’exercici de la política

Cerca declaracions Institucionals

E.g., 25/06/2020
E.g., 25/06/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 6/11/2009
Declaració corrupció

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 6 de novembre amb el vot unànime de tots els grups municipals la declaració institucional de condemna a qualsevol acte de corrupció vinculat a l’exercici de la política, amb el redactat següent:

En democràcia, la política és el principal instrument de que disposa la societat per defensar les idees, millorar el benestar de les persones i construir projectes col·lectius.

La corrupció és una gravíssima amenaça que erosiona la credibilitat i estabilitat col·lectives. Dissol la cohesió social, afebleix la legitimitat de les institucions públiques i privades de representació política i fractura els valors de la democràcia, de l’ètica i de la justícia en els quals, inequívocament, la societat catalana es fonamenta. I és, exclusivament, en l’estat de dret i en les normes de l’estat de dret que la nostra comunitat es reconeix a ella mateixa. La identitat de Catalunya es concep i es fonamenta des d’un compromís clar i solemne amb les normes de la democràcia parlamentària. Sense la dignitat i la legitimitat de la democràcia, som una societat vulnerable i a la intempèrie.

En els darrers mesos, la política catalana s’ha vist colpejada per fets presumiblement delictius que afecten directament o indirecta diverses institucions. Uns fets molt greus que palesen la necessitat inajornable d’avaluar i de corregir, si escau, els instruments de control que avui s’han revelat poc preventius a favor d’una major transparència i rigor davant el ciutadà per així lluitar contra la corrupció i impedir-ne la propagació. L’honorabilitat d’institucions profundament arrelades al país i la ciutat i de l’activitat política, en les seves diverses manifestacions, ha quedat qüestionada. Però és precisament perquè vivim en un sistema democràtic consolidat, que garanteix l’aplicació de la llei, que la corrupció pot ser localitzada, identificada i aturada.

La corrupció ha de ser abordada i combatuda amb contundència, sense pal·liatius ni excepcions de cap mena. Amb tot tipus de mesures i d’iniciatives que responguin a la complexitat del problema i l’eradiquin de manera específica i completa. És deure obligat de les institucions i de l’administració mostrar-se amb rigor i transparència davant la ciutadania sense cap excepció ni subterfugis.

És per tot això que, responent a l’alarma social generada, i d’acord amb el que estableix l’article 86 del ROM, es proposa al Ple la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

L’Ajuntament de Reus ACORDA:

1. Condemnar de manera inequívoca qualsevol acte de corrupció, tant privada com pública, vinculat a l’exercici de la política. La política és i ha d’estar al servei de les persones i l’administració dels interessos públics; un instrument imprescindible per a la defensa de les idees i de les conviccions i alhora un exercici ciutadà de responsabilitat, rigor i transparència.

2. Personar-se com acusació particular en totes aquelles causes obertes en processos judicials per presumpta corrupció que afecti els interessos públics municipals.

3. La urgent necessitat d’avaluar i contrastar l’eficàcia de les mesures concretes que han de garantir la plena transparència de la gestió pública.

4. Reivindicar l’exercici de la política com instrument vàlid per a la defensa de les idees, al servei de les persones i del conjunt de la societat.

Reus, 6 de novembre de 2009

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.