Declaració institucional de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus, amb motiu del dia internacional de la dona

Cerca declaracions Institucionals

E.g., 10/07/2020
E.g., 10/07/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 7/03/2003
Dia internacional de la Dona

La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona, amb el següent redactat:

«Un cop més, aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, hem de recordar que cal un fort compromís dels governs locals i de la ciutadania amb la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes als municipis. Les discriminacions en l’àmbit laboral, en l’ obtenció de prestacions socials, així com la imatge que s’ofereix en els mitjans de comunicació, en el repartiment del treball domèstic, són injustícies presents que tenen les seves conseqüències més extremes en la feminització de la pobresa i la violència de gènere. Malgrat els avenços fets, aquestes discriminacions encara existeixen en els nostres pobles i ciutats.
Volem una Catalunya cohesionada, solidària, sense violència i sense discriminacions per raó de sexe, amb una valoració de tots els treballs, també el no remunerat, amb una igualtat laboral efectiva, on es reconeguin i s’atenguin les aportacions i les necessitats de les dones. En definitiva, una Catalunya on els espais públics i privats, els horaris, els serveis i les normes que ens condicionen la vida s’organitzin afavorint el repartiment de les tasques i les oportunitats entre homes i dones.
Per això, en un any electoral com és el 2003, volem recordar que, per poder acabar definitivament amb aquestes discriminacions, cal que les dones siguin presents a tots els espais de decisió, de forma normalitzada, en la mateixa proporció que representen de la societat. Sense aquesta presència, totes les polítiques d’igualtat seran parcials i insuficients. Així es va concloure en la IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la Dona: “La potenciació del paper de la dona i la plena participació de la dona en condicions d’igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació en els processos d’adopció de decisions i l’accés al poder, són fonamentals per a la consecució de la igualtat, el desenvolupament i la pau”.
Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus declara la seva adhesió als següents principis:
PRIMER: Donar suport a les dones en les activitats associatives, recolzant els grups de dones i la participació de les dones a les associacions, ONG i sindicats.

SEGON: Augmentar el pes de les dones en els espais municipals de participació, que es promocionin els consells de participació de la dona o d’igualtat d’oportunitats i garantir que les dones no quedaran excloses d’altres consells de participació, tot cercant la paritat.
TERCER: Garantir major presència de dones en llocs preferents de les llistes electorals, de tal manera que es faciliti l’accés de les dones a responsabilitats de govern.
QUART: Vetllar per la presència de dones al si de les associacions, a tots els nivells, inclosos els de decisió.
CINQUÈ: Donar el màxim suport a les polítiques municipals transversals per a la igualtat d’oportunitats i drets de les dones, liderades per regidories de la dona o d’ igualtat d’oportunitats.
SISÈ: Aprofundir en la democràcia paritària
Un cop més, en el Dia Internacional de la Dona, amb aquesta declaració volem recordar que queda molt per fer i que els municipis han de ser construïts per homes i dones, des de la igualtat d’oportunitats i l’exercici de la diversitat.»

Reus, 7 de març de 2003

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.