NOM

SPOTTY

DESCRIPCIÓ

És un gos adult-sènior, que espera una oportunitat per tenir una llar i una família.

ESPÈCIE

Gos

RAÇA

Mestís

GÈNERE

Mascle

MIDA

Mitjana

NASCUT / NASCUDA

2011

NÚM. REGISTRE

L15

Ubicació

L'Última Llar

Polígon 9, parcel·la 3

43330 , Riudoms

977 753 616

[email protected]

Vols adoptar-lo?

T'expliquem què has de fer...

Els animals adoptats es lliuraran amb microxip, desparasitats, vacunats, esterilitzats i amb la documentació que acrediti el procés d'adopció i la cartilla sanitària amb les vacunacions.

Per donar un animal amb adopció, s'haurà de ser major de divuit anys i presentar el DNI o NIE.

S'establirà un període de prova després de l'adopció, per si hi hagués algun problema d'adaptació, aparegués o es detectés alguna malaltia, amb el compromís de la devolució de l'animal adoptat, podent-se adoptar un altre.

Passats aquests període de prova, el propietari haurà de registrar l'animal al seu nom al cens municipal.

L’adoptant es farà càrrec dels costos de l’adopció.

En el cas que el gos sigui considerat potencialment perillós, caldrà que es tramiti la llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquesta llicència l'emet l'Ajuntament del municipi de residència del gos, on aquest ha d'estar censat, i que s'ha de renovar cada cinc anys.

Tràmits relacionats amb l'adopció:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.