Sòl industrial

Vista aèria de sòl industrial a la ciutat.El terme muncipial de Reus compta ara per ara amb 346,2 hectàrees de sòl industrial urbanitzades, però amb la previsió d'arribar a les 600 hectàrees una vegada finalitzi la urbanització dels sectors actualment en curs.

De les més de 300 hectàrees de sòl industrial urbanitzat, 150 s'han posat a disposició d'emprenedors i empreses en els últims deu anys en una aposta per generar un sòl industrial major i més variat.

Tan important com la quantitat de sòl industrial generat és la seva qualitat i adaptabilitat a les noves necessitats. Com a mostra, trobem un dels últims sectors urbanitzats: l'A.12. Riera del Molinet, al sudest de la ciutat, que abarca una extensió de 40 hectàrees dins el Tecnoparc i que ha estat dissenyat amb criteris d'indústria-jardí. Té avingudes amples, extenses zones verdes, edificabilitat limitada i, per tant, ocupació baixa de parcel·la.

Les 4 grans àrees on es desenvolupa més sòl industrial són:

  • Zona Agro-Reus: l'àrea industrial més consolidad de la ciutat que limita amb la via del tren i la variant de la N-420. Compta amb 65 hectàrees en fase de desenvolupament.
  • Zona Nord-Est: 56 hectàrees repartides entre la carretera de Montblanc, la variant est i l'autovia de Tarragona.
  • Zona Tecnoparc: 156 hectàrees que conformen el parc tecnològic, el projecte més ambiciós de transformació de sòl que s'ha fet a la ciutat. El Tecnoparc se situa entre les autovies de Tarragona, la N-340 i la carretera de Cambrils.
  • Centre Integral de Mercaderies (CIM) del Camp: 42 hectàrees promogudes per la Generalitat, destinades a ser el segon centre logístic més important de Catalunya.

GUPSA (www.gupsa.com) és l'empresa pública municipal que s'encarrega, entre d'altres, de facilitar el planejament i la gestió del sòl industrial i residencial, així com també de la promoció de sòl per facilitar l'activitat econòmica en el territori. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.