Notes de premsa

Les bases de les subvencions per al desenvolupament de l’esport, a internet

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 28/04/2005

Les entitats interessades a obtenir la subvenció que atorga l’Ajuntament de Reus per al desenvolupament de l’esport a la ciutat poden consultar les bases a internet, a l’adreça www.reus.net/educacio. També hi és disponible el formulari de sol·licitud.

Aquestes bases tenen per objectiu regular i fixar els criteris per a l’atorgament de subvencions a les persones i entitats que desenvolupin activitats i projectes d’interès esportiu per a la ciutat de Reus. Podran acollir-se a les subvencions que regulen aquestes bases:
1. Activitats, organització d’activitats de caràcter nacional i/o internacional, projectes i/o activitats d’esport per a tothom i, en general totes aquelles propostes que siguin d’utilitat pública i/o d’interès social per a la ciutat de Reus.
2. Projectes de formació, motivació i/o tecnificació d’esport base, que desenvolupin l’activitat amb infants i joves en edat d’ensenyament obligatori i, especialment, aquells projectes que coordinin una o diferents modalitats esportives a la ciutat.
3. Participació en programes i projectes promoguts per la Regidoria delegada de l’Esport i, en particular, els relacionats amb la formació i/o tecnificació d’activitat física o esport base.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.