Notes de premsa

Reus se suma al conveni de col·laboració entre els síndics i defensors locals i el Síndic de Greuges de Catalunya

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 21/12/2004

El Síndic Municipal de Greuges de Reus, Francesc Palacín, ha informat que els síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, entre ells el de Reus, van signar dilluns, 20 de desembre, el primer protocol de col·laboració institucional amb el Síndic de Greuges de Catalunya.

L’acord neix de l’objectiu compartit de garantir la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania i de la millora del funcionament de les administracions catalanes. La relació que fomenta aquest protocol es basa en el manteniment de la més estreta col·laboració de la independència de cada institució.
El control i la supervisió de l’administració catalana, en els seus nivells autonòmic i local, així com el respecte als àmbits de competències, fan convenient definir el vincle de col·laboració, reciprocitat i suport mutu per a la resolució dels casos que es puguin presentar de cada administració.
Gràcies a aquest conveni les persones que presentin una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya sobre una administració local que disposi de síndic propi seran informades de la possibilitat de poder presentar aquesta queixa davant del síndic o defensor local.
Així mateix, els defensors locals faran arribar al Síndic de Greuges de Catalunya les queixes que els hagin presentat i que facin referència a altres administracions que no sigui la local. En aquests casos els síndics i defensors locals podran incorporar un informe propi per a col·laborar en la tramitació de la queixa.
En l’actualitat, Catalunya és l’única comunitat autònoma en tot l’estat que ha incorporat els defensors locals a la normativa autònoma. En data d’avui ja hi ha uns 30 pobles i ciutats que disposen d’aquesta institució, algunes treballen ja des de 1990. Els “ombudsman” locals treballen i coordinen part de la seva actuació des del Fòrum de síndics i defensors locals, Forumsd, per tal d’impulsar actuacions conjuntes, models de treball i promoure, fer créixer i difondre aquesta institució. El conveni que es signa amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya també és el resultat de tot aquest treball conjunt.
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, va destacar en els seu parlament els síndics locals, com una figura esplèndida per apropar al ciutadà a l’administració, per defensar als més desafavorits, i per facilitar la participació de les persones en la presa de decisions d’interès local.
El conveni el van signar Rafel Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya i els síndics i defensors locals de les següents ciutats i pobles: Amposta, Argentona, Badalona, Cambrils, Figueres, Girona, Granollers, Igualada, la Masó, La Seu d’Urgell, l’Escala, Lleida, Manlleu, Mataró, Mollet, Reus, Ripoll, Rubí, Salt, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Tiana, Vilafranca del Penedès, Vilanova de la Barca, Vilanova del Vallès i Vilanova i la Geltrú. El Síndic de Palamòs i la Síndica de Barcelona, van assistir com a observadors a l’espera de ratificar el conveni quan prenguin possessió del seus càrrec.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.