Ajuts a la rehabilitació d'habitatges per a la Borsa de Lloguer

Tens un pis buit? Lloga'l i reforma'l per a la Borsa de lloguer

L'Ajuntament de Reus aprova una nova convocatòria de subvencions (2023) a la rehabilitació d’habitatges destinats a la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Reus, amb un pressupost de 215.000 euros. La finalitat dels ajuts és incrementar el nombre d’habitatges de la Borsa  de Lloguer de Reus i, alhora, mobilitzar el parc d’habitatges buits i incrementar la seva qualitat habitacional.

Import màxim: fins a 15.000 euros per habitatge.

Què se subvenciona?

 • Adequació de peces i elements que conformen l'habitatge, inclosos banys i cuines, per obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat.
 • Instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament,.
 • Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge, inclosos tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
 • Repàs d’elements deteriorats per manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
 • Qualsevol altra que afecti l’interior dels habitatges i sigui exigible per al compliment de la normativa que resulti d’aplicació.
 • Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic de les obres executades, i per obtenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de març al 19 de juny de 2023.

Què cal saber?

 • Els habitatges que optin a la convocatòria podran tenir qualsevol antiguitat, però han de disposar, en el moment de presentar la sol•licitud, de la corresponent cèdula d’habitabilitat, o bé estar en disposició d’obtenir-la un cop executades les obres per poder-se beneficiar de la subvenció.
 • Els habitatges hauran d’estar a disposició de la Borsa de Lloguer de Reus durant 5,5 anys, mentre que el preu del lloguer l’establirà la borsa en funció de les característiques de l’habitatge i prenent com a referència l’índex de preus al lloguer de la Generalitat de Catalunya.
 • La inversió mínima de l'obra ha de ser de 3.000 euros per habitatge.
 • L'Ajuntament de Reus pot finançar fins al 50% del pressupost de l'obra.
 • Els propietaris han de sol·licitar un informe de preavaluació abans de demanar l’ajut. L’objectiu de la preavaluació és facilitar la informació necessària per emprendre la rehabilitació i el lloguer amb el coneixement suficient.
 

Anar al tràmit a seu.reus.cat

Abans d'acollir-se a les ajudes d'habitatge de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Reus cal sol·licitar un informe de preavaluació totalment gratuït, per emprendre la rehabilitació i el lloguer posterior amb tota la informació necessària. Sol·licita l'informe de preavaluació a la seu electrònica o truca al 977 010 227.

Anar al tràmit de sol·licitud de l'informe de preavaluació


Lloga mb la garantia de l'Ajuntament de Reus T'ajudem a posar el pis a punt per ser llogat


Oficina d’Habitatge
Pl. Baluard, 1
Tel. 977 010 071

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:30 h.

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina d’Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.