Àrees escolars de proximitat

Preinscripció curs 24/25

La zonificació que consultareu serà vàlida pel curs 2024-2025  

Per aplicar el criteri de proximitat a un centre educatiu quan el nombre de sol.licituds rebudes és superior al de llocs escolars ofertats, es defineixen les àrees escolars de proximitat.

 Educació infantil i primària (3-12)

 Àrees escolars de proximitat d'educació primària

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Àrees escolars de proximitat per als instituts públics

Àrees escolars de proximitat per als centres privats/concertats o instituts escola

Batxillerat

Per Batxillerat s’estableix una única zona. Així, per domicili habitual a Reus s’obtenen 30 punts i  si el domicili habitual és fora de Reus però el pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora treballa a Reus s’atorguen 20 punts.

Programes de formació i inserció, PFI

Si el domicili habitual és Reus s'obtenen 30 punts (àrea d'influència 1) per la resta d'alumnes amb domicili a altres poblacions del Baix Camp fora de Reus 15 punts (àrea d'influència 2)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.