Borsa de Lloguer Assequible

Què és?

La Borsa de Lloguer Assequible és una eina per donar resposta a les necessitats d’accedir a un habitatge digne i respondre a noves necessitats i realitats socials. En el procés d’assignació es prioritzarà aquelles persones que han donat el seu habitatge a l’entitat financera per cancel·lar el deute hipotecari.

A qui s’adreça?

L’objectiu del nou servei és oferir un lloguer assequible per a un nou sector social que pateix les conseqüències de la crisi econòmica, facilitant un lloguer que no sigui superior al 20-30% dels seus ingressos, que han de ser d’entre 6.000 i 10.000 euros anuals. Això situa el lloguer entre els 150 i els 200 euros al mes.

Procedència dels habitatges

Els habitatges que formen part de la borsa provenen principalment de les entitats financeres amb les quals l’Ajuntament està establint diferents nivells de col·laboració. Els pisos que les entitats posen a disposició de la borsa han d’estar en condicions dignes de ser llogats i complir amb tots es requisits d’habitabilitat segons la normativa vigent.

Contracte social

El servei parteix de la premisa que tothom té dret a l’accés a un habitatge digne, d’acord a les seves possibilitats econòmiques. En aquest sentit, els contractes d’arrendament es completaran amb un contracte social per tal de garantir el manteniment de l’immoble, el pagament del lloguer, la bona convivència amb el veïnat i demostrar un actitut activa per millorar la situació social en la que es troba.

M’interessa. Què he de fer?

Contactar amb l’Oficina d’Habitatge que atendrà la sol·licitud i estudiarà el cas de manera personalitzada. Els tècnics del servei atendran la sol·licitud i la inclouran en la Borsa de Lloguer Assequible o hi donaran resposta mitjançant altres recursos previstos per l’Oficina d’Habitatge. 

Fitxers relacionats:
Oficina d’Habitatge
Pl. Baluard, 1
Tel. 977 010 071

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:00 h.

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina d’Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.