Centres de seguretat

Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) estableix l’estratègia nacional de seguretat de la informació, dóna suport a la protecció de les infraestructures crítiques de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i ha de potenciar un teixit sòlid en aquesta matèria. Així mateix, el CESICAT és l’organisme executor del pla nacional d’impuls de la seguretat TIC del govern de la Generalitat, que té la missió de garantir una societat de la informació segura per a tots.

Instal·lacions del CESICAT

El pla s’estructura al voltant de quatre objectius estratègics principals:

  • Executar l'estratègia nacional de seguretat TIC establerta pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
  • Suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC nacionals.
  • Promoció d’un teixit empresarial català sòlid en seguretat TIC.
  • Increment de la confiança i protecció de la ciutadania catalana en la societat de la informació.

Els serveis del CESICAT s’adrecen a diversos col·lectius:

  • Els ciutadans de Catalunya, amb una atenció especial als infants, joves, gent gran i altres col·lectius de recent incorporació a la xarxa.
  • Els professionals i les entitats privades, amb una atenció especial a les PIME i altres organitzacions de dimensió reduïda.
  • Les administracions públiques, amb una atenció especial als governs locals de petita i mitjana població.
  • Les universitats i els centres de recerca.

L'emplaçament del CESICAT és el Centre Empresarial d’Innovació al Desenvolupament (CEPID), ubicat al Tecnoparc. La ubicació al CEPID fa que el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya sigui proper al Centre d’Emergències 112, amb el qual hi està vinculat.

Cesicat
Av. de la Cambra de Comerç, 42
43204 Reus
Telèfon 977 276 977
[email protected]
www.cesicat.cat

Centre 112
El telèfon 112 centralitza totes les trucades d'urgència, donant-los resposta immediata les 24 hores del dia. Serveix perquè els ciutadans  puguin sol·licitar els serveis públics d'urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d'emergència.

Interior de l'edifici 112El centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 està ubicat a Reus, a la carretera T-11, en un espai comú per als diversos serveis d’emergències de Catalunya: bombers, policies, sanitaris i medi ambient. D’es d’aquí s’estructura la seva coordinació i interacció i  s’ofereix un servei modern amb flexibilitat organitzativa, i dotat d'una tecnologia i uns sistemes de gestió avançats.

L’edifici de Reus és singular, autosuficient i amb l’última tecnologia. Ocupa una superfície de 15.000 m2. Hi treballen habitualment 120 persones per torns, però la plantilla es duplicarà en situacions d’excepcionalitat. El complex té, a més, una torre de telecomunicacions d’uns 45 metres d’altura i un heliport.

Centre 112
Carretera T-11 de Reus a Tarragona
Telèfon 112

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.