Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Reus (CEM) és l'organisme sectorial de participació, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l'ensenyament dins l'àmbit municipal.

La finalitat del Consell Escolar Municipal de Reus, mitjançant la participació de tots els sectors socials i educatius,  és definir noves estratègies, línies d’actuació i propostes que millorin la qualitat educativa de la ciutat.

 A ftixers relacionats trobareu les actes del mandat 2019-2022

Consell Escolar Municipal. Secretaria tècnica
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: De 8:00 h a 15:00 h.

Consell Escolar Municipal. Secretaria tècnica

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.