Criteris de prioritat i desempat

Criteris de prioritat i desempat durant la preinscripció escolar del curs 2020-2021

2n cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (P3 a 4t d'ESO) 

Criteris generals Puntuació
Germans escolaritzats o pares treballadors al centre 40
Proximitat del domicili ( adreça treball 20 punts  i viure al municipi 10 punts). No es pot acumular més d'una puntuació. 30
Beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania 10
Discapacitat = o  + 33 % 10
Criteris complementaris en cas d'empat
Família nombrosa o monoparental 15

En cas d'empat
El número de desempat que determina l'ordre de prioritat en el cas que es produeixin empats en la puntuació entre diferents aspirants a la plaça  es publicarà el dia 9 de juny  de 2020 a partir de les 11:00h.

El número de desempat a partir del qual s'ordenen les sol·licituds amb la mateixa puntuació  és el 33.386


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.