'Fent esport, fem ciutat'

El primer cicle de conferències sobre l'esport local es va iniciar al 2012 amb l'objectiu d'aprofundir en la realitat esportiva de la ciutat en tots els seus vessants, i a la vegada, per oferir un espai de discussió i debat que fins a la data no s'havia posat en comú, per tal de conèixer aquestes realitats i preveure'n l'evolució i viabilitat.

Els objectius del cicle 'Fent esport, fem ciutat' són:

 • Posar en comú la realitat esportiva de la ciutat.
 • Conèixer les inquietuds de tots els agents implicats
 • Debatre sobre el futur de l'esport a Reus.

Les jornades estan adreçades a:

 • Totes les entitats esportives de la ciutat.
 • Altres entitats que, de manera total, parcial o puntual, desenvolupen activitats esportives com AMPAs, centres de primària i secundària públics i privats, gimnasos i centres de fitness.
 • Professionals de la salut, la docència i l'esport.
 • Persones interessades en l'esport i la ciutat.

El cicle es va dur a terme per identificar la situació real de l'esport a Reus, conèixer amb detall la composició del sistema esportiu local i els principals dèficits i oportunitats d'aquest:

 • L'esport com a sector econòmic i d'ocupació.
 • Les necessitats formatives en tots els àmbits de l'esport.
 • L'esport com a clau de promoció i desenvolupament social i personal.
 • Reus versus altres ciutats mitjanes de Catalunya.
 • Posicionament del sistema esportiu local, evolució i futur.
 • L'evolució dels equipaments esportius i les necessitats de futur.
 • L'esport factor clau en el desenvolupament de la salut.
 • Esport femení.
 • Esport per a la segona i tercera edat.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.