Observatori d'educació

La creació de l’Observatori d’Educació que inclou alhora el d’Escolarització rau en l’objectiu de vetllar, d'una banda, per escolarització equilibrada en tots els centres i nivells educatius de la ciutat i, de l'altra, per potenciar una educació a temps complet per a tot l’alumnat amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats.

 Com a instrument que recull informació permanent i actualitzada, tant de l’àmbit escolar com de la resta d’agents educatius, aporta coneixements per analitzar la realitat que són útils per poder implementar polítiques educatives locals en resposta a necessitats i demandes, i contribuir així a l’equitat educativa.

 L'Observatori pretén ser un instrument de transparència i que alhora ens permeti obtenir informacions per a la presa de decisions amb relació a l'educació a la ciutat, malgrat això no es publicaran aquelles dades especialment sensibles i que poguessin generar competències entre centres o bé crear prejudicis.

 Així, doncs, el desembre de 2020 comencem a treballar amb aquest nou instrument que anirem actualitzant i complementant al llarg del temps.

  

Dades d’escolarització:

La matrícula actual a la ciutat. En fitxers adjunts podeu trobar les dades concretes del nombre total de matriculats que hi ha als cursos de P3 a 4t d'ESO, tant a la pública com a la concertada, així com els grups per cada curs.

La matrícula viva o matrícula continuada suposa la incorporació d’alumnat a centres de la ciutat perquè han vingut a viure a Reus. Podem diferenciar les arribades durant el període de vacances d’estiu i les arribades un cop començat el curs. En arxius adjunts trobareu les incorporacions repartides per nivells educatius i per mes d’arribada a Reus, dels tres últims cursos.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.