Pla Local d’Inclusió Social

El Pla Local d’Inclusió Social de Reus, impulsat per l’Àrea de Benestar Social, forma part del programa per al desenvolupament de plans locals per la inclusió social impulsat per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2007.

La seva missió és promoure mesures per a la inclusió i la cohesió social mitjançant un model d’intervenció en xarxa amb la implicació de l’administració, de les entitats i de la ciutadania, posant especial atenció en els sectors socialment més vulnerables.

Línies estratègiques

Les línies de treball estratègiques del Pla d’inclusió social es basen en els eixos següents:

 • Aproximació al coneixement de la realitat social del municipi en funció dels àmbits vinculats a la inclusió social: sociodemogràfic, laboral, econòmic, formatiu, relacional, residencial, sanitari i de ciutadania. Per tal de conèixer millor la realitat del municipi, l’any 2009 es va iniciar l’Observatori de la inclusió social a Reus.
 • Foment d’accions a favor de la inclusió social, formació, jornades, suport a campanyes solidàries, tallers, etc.
 • Impuls i suport al treball en xarxa per la inclusió social entre les institucions, entitats i persones:
       
 • Consolidació de la xarxa d’entitats per la distribució d’aliments de Reus per avançar en un sistema més equitatiu, just i promocional. Les entitats participants són: les 8 parròquies de Càritas Interparroquial de Reus, Societat de Sant Vicenç de Paül, Fundació Mossèn Frederic Bara, Centre d’Ajuda al Pres i al Necessitat, Església Evangèlica Rios de Vida, Associació Cultural Amistad  y Raíces, Creu Roja, Agència Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) i Església Evangèlica Pentecostal Missionera. Anar al link Xarxa d’Aliments.
 • Suport al programa de Gestió alimentària responsable per a la recuperació d’aliments frescos per a persones sense recursos econòmics, impulsat per l’Àrea de Benestar Social.
 • Dinamització del programa Integració a través de l’esport, conegut com Xarxa Esports als barris, que té com a objectiu  l’educació, la cohesió i la inclusió social dels infants, adolescents i joves a través de la pràctica esportiva (futbol, bàsquet, balls, etc). Aquest programa està impulsat per l’Àrea de Benestar social, la regidoria de Convivència i Immigració (plans comunitaris), l’Àrea d’Esports i diverses entitats esportives i associatives de la ciutat.
 • Millora de la convivència i la cohesió social en l’espai públic a través de projectes conjunts entre l’Àrea de Benestar social i les regidories de Convivència i Immigració i de Participació i Ciutadania, amb la participació de les associacions, agents socials, ciutadans i altres regidories. Darrerament, s’està treballant de forma prioritària als barris Horts de Simó (2012-2013) i Horts de Miró (2013)
 • Accions per la inclusió social de la gent gran: en col·laboració amb la regidoria de Família i Gent Gran, a través d’una comissió de treball del Consell Municipal de la Gent Gran, s’està treballant  les relacions  intergeneracionals (Joves-gent gran) i el tema de la soledat.
 • Suport a la Taula del poble gitano per l'anàlisi, el debat, l'elaboració de propostes, el seguiment d'activitats i de projectes per la promoció social del poble gitano.
 • Atenció a persones sense sostre en situacions d’onada de fred a través d’un protocol de treball entre l’Àrea de Benestar Social, Guàrdia Urbana, Creu Roja, Caritas i Església evangèlica Rios de vida.
 
     

Bones pràctiques d'inclusió social

 • El Pla local per la inclusió social de Reus participa en experiències a favor de la inclusió social conjuntament amb altres municipis i organismes públics.
 • Des de l’any 2009, el Pla local per la inclusió social de Reus forma part del grup de treball de tècnics dels plans locals d’Inclusió i cohesió de  les comarques de Tarragona, impulsat pels  Serveis Territorials  de la Generalitat a la demarcació.
 • El Pla local per la inclusió social de Reus participa en el grup de millora contínua del Programa per al Desenvolupament del PLIS.

La gestió alimentària responsable de Reus apareix com a exemple en un recull de bones pràctiques dels Plans locals d'inclusió social (PLIS) elaborat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 
Oficina tècnica del Pla d’Inclusió Social
Carrer de Sant Joan, 34-B
43205 Reus
Telèfon 977 010 034
[email protected]

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.