Ple ordinari 11/02/2019

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 11/01/2020
E.g., 11/01/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns 11 Febrer, 2019

Senyor/senyora,   

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 11 de febrer de 2019   a les 16:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l'acta del dia 21 de gener de 2019.

 

2. Informació de l’Alcaldia.

 

MOCIONS DE L'ALCALDIA

 

3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

 

4. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial del nou Reglament municipal de Participació Ciutadana de Reus.

5. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat d’un regidor per a l'exercici d'una activitat pública.

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2019 de l’Ajuntament.

7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Reus per a l'exercici d'una activitat privada.

8. Rendes i Exaccions. Resolució del recurs de reposició interposat per l'«Iglesia Evangélica Española» contra la notificació individual de la quota tributaria relativa a les contribucions especials per obres de remodelació del carrer Alt de Sant Pere, tram carrer Dr. Robert i Riera de Miró.

 

SERVEIS A LA PERSONA

9. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla Municipal de Polítiques LGTBI+ per al període 2019-2022.

 

10. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació de les bases del Concurs de pintades horitzontals. Concurs d’art per a joves – Llambordes.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

11. Oficina d'Habitatge. Aprovació del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu a l’Oficina Local d'habitatge per a l'any 2019.

 

12. Oficina d'Habitatge. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d'habitatges, per a l'any 2019.

 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 

13. Proposta del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball.

 

14. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) referent a canvis legislatius per a garantir el dret a la propietat privada, la seguretat de les persones i béns i la convivència social.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) perquè el compliment del calendari de vacunació recomanat pel Ministeri de Sanitat i finançat pel sistema públic de salut passi a ser un requisit indispensable per a la matriculació de nens als jardins d'infància dependents de l'ajuntament de Reus.

 

16. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per tal de realitzar una auditoria del Servei de Recollida de Residus prestat per FCC durant el període de pròrroga del 2019.

17. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a  la creació del Consell Municipal d'Habitatge.


Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

 

Precs i preguntes.

 

Reus, 6 de febrer  de 2019

 

L’alcalde

 

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.