Gent gran

La visió de l’Ajuntament de Reus vers el col·lectiu longeu de la ciutat és de construir una societat on les persones grans tinguin veu pròpia, que gaudeixin d’un envelliment actiu a través dels diferents recursos existents i que els permeti seguir creixent com a persones. Promoure i executar aquelles accions, incloses dins el pla d’Envelliment Actiu i Saludable, que afavoreixin el benestar del col·lectiu de la gent gran, des del respecte a la dignitat, l’empatia i la promoció de l’autonomia de la persona.

Mostra activitat Setmana de la Gent Gran

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.