Formació

La implantació de la universitat al territori ha permès crear les sinèrgies necessàries amb els pols d’activitat del municipi, com ara l’hospital o el parc tecnològic.

Estudiants a la biblioteca de la facultat de Ciències de la Salut.

Els estudis postobligatoris es refermen i ja compten amb facultats en el camp de l’economia, la salut i l’arquitectura.

A més, Reus té un paper molt rellevant en la planificació de l’educació obligatòria, ja que en els darrers anys s’ha potenciat l’assumpció de competències municipals en matèria educativa. Això ha fet que Reus hagi estat pionera en aquest àmbit, amb l’impuls de la Zona Educativa de Reus, la creació de dos dels primers instituts escola del país, la implantació dels espais de benvinguda educativa com a experiència pilot, el desenvolupament de les àrees escolars de proximitat al domicili familiar, la introducció de mesures d’escolarització equilibrada i el fort impuls a la construcció de nous edificis escolars.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.