Empresa, formació i ocupació

La ciutat de Reus disposa de diversitat de recursos en l'àmbit de l'emprenedoria, la formació i l'ocupació, que es vehiculen principalment a través de l'empresa de capital públic Redessa, del mateix ajuntament i de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell i la Fundació IMFE Mas Carandell.

Així, la societat Redessa ofereix més de 70.000 m2 en infraestructures, a la vegada que presta serveis d'acompanyament a la creació d'empreses, com ara informació i assessorament o gestió comptable, fiscal i laboral. L'Ajuntament de Reus també ofereix línies específiques de foment de l'emprenedoria: ajut a la creació de noves empreses, programes d'internacionalització i dinamització i suport als principals sectors econòmics de la ciutat, entre d'altres. Així mateix, es realitzen activitats de actualització i innovació empresarial.

Mas Carandell dissenya i executa les polítiques d'ocupació i té en la seva cartera de serveis tant oferta de formació continuada per a les empreses, per tal d'afavorir l'actualització de coneixements i adaptació a l'entorn, com cursos i programes de formació bàsica i ocupacional.

A més de la disponibilitat de recursos públics per a la creació d'empreses i per a la formació, en aquest apartat del web també s'hi pot consultar l'oferta pública d'ocupació i el perfil del contractant o concursos i licitacions oberts actualment.

Espai de coworking ubicat a Redessa.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.