Educació

Des de Reus treballem per unes polítiques que ofereixin més i millors oportunitats educatives a la ciutadania. Entenem l’educació com a una eina de transformació social. En aquest sentit promovem sinergies entre el màxim nombre possible d’agents educatius que incideixen al territori. La participació és clau per a donar una resposta àmplia a les necessitats locals.

L’aprenentatge al llarg de la vida esdevé imprescindible, des de la petita infància fins a la gent gran, amb una mirada inclusiva, d’equitat i cohesionadora de la diversitat que ens enriqueix.

Volem que les polítiques educatives a la ciutat redueixin les desigualtats, promoguin la participació i el benestar.

Reus és Ciutat Educadora, i l’hem de construir entre totes i tots.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.