Dones

L'Ajuntament de Reus promou l'equitat de gènere a la ciutat. La principal estratègia és combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat i del sexisme. Per aconseguir aquest objectiu, es fan diverses actuacions: polítiques d'Igualtat, sensibilització, prevenció amb activitats que promouen l'empoderament de les dones i atenció a les dones que han viscut o viuen una situació de violència masclista. En definitiva, cal una societat més equitativa on es vegin cobertes les necessitats de tots els sectors de la població, motiu pel qual es treballa de manera coordinada i transversal amb els diferents departaments de l'Ajuntament de Reus, la societat civil i altres institucions. Es tracta de promoure noves maneres de fer i de relacionar-se amb una sensibilitat especial.

Hi ha diferents serveis i altres recursos municipals adreçats a les dones:

  • Oficina d'Atenció a la víctima (OAV)
  • Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
  • Pla de polítiques de gènere
  • Casal de les Dones
Casal de les Dones
Plaça de la Patacada, 9
Tel. 977 010 672

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.00 a 22.00h

Plaça de la Patacada, 9

Casal de les Dones

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.