Política lingüística

III Trobada de cançó improvisada
Parelles lingüístiques del programa de Voluntariat per la llengua

La Regidoria de Cultura i Política Lingüística té les competències en matèria de llengua i vetlla per l'aplicació correcta del Reglament per a l'ús de la llengua catalana (RULC) a l'Ajuntament.

D'una banda, fa l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de política lingüística; de l'altra, en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, s'encarrega de l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania, els col·lectius, les entitats, les associacions, les empreses, les organitzacions i les institucions en relacióamb la mateixa matèria.

La política lingüística municipal es treballa des de tres eixos diferenciats, l’assessorament, la formació i la dinamització:

  • 1. L’assessorament: el Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) s’adreça al personal de l’Ajuntament de Reus i dels seus organismes autònoms i empreses municipals. El SAL està ubicat a l'edifici de la Biblioteca Central Xavier Amorós tel.: 977 010 048 - fax: 977 010 219 -  [email protected]
  • 3. La Dinamització. Projectes i actuacions:

Premi d'Idees per Promoure l'Ús del Català

CINC. Cinema infantil en català

Voluntariat per la llengua

Ple pel Català al Camp de Tarragona.

Trobada de la cançó improvisada: pràctica pedagògica a l'ensenyament de la música i complementàriament a català, per tal que improvisar sigui una activitat lúdica i formativa que permet treballar molts aspectes com la creativitat, la socialització, el respecte i la capacitat de saber dir el que es vol dir amb humor i enginy.

El Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, amb participació municipal, ofereix cursos de català de diferents nivells per a persones adultes i assessorament lingüístic a empreses i entitats, a més de dur a terme actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana. Aquest organisme té la seu al Mas Vilanova.

III Trobada de cançó improvisada
Parelles lingüístiques del programa de Voluntariat per la llengua

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.