Salut

Passeig de Misericòrdia, un punt de pas de les Rutes ReusUna ciutat saludable és aquella que dona una alta prioritat a la salut en totes les seves actuacions. És la que contínuament crea i millora els entorns físics i socials, i amplia els recursos comunitaris que permeten a les persones unir-se per realitzar totes les funcions de la vida i desenvolupar-les al màxim.

Qualsevol ciutat pot ser saludable si es compromet amb la salut, té una estructura per treballar per ella i comença un procés per aconseguir més salut per a la seva ciutadania. Amb tot, esdevenir una ciutat saludable no depèn només de la infraestructura sanitària actual, sinó més aviat d’un compromís per millorar els diferents entorns d'una ciutat (físics, socials...) i la voluntat d'establir les connexions necessàries en els àmbits polític, econòmic i social.

És un concepte que l'OMS (Organització Mundial de la Salut) porta promovent des de fa anys, vehiculant-ho a través d'un moviment i xarxa global (Ciutats Saludables de l'OMS - WHO European Healthy Cities Network ) que treballa per posar la salut en l'agenda social, econòmica i política dels governs de les ciutats. Alhora, d'aquesta xarxa global se'n despleguen diverses xarxes estatals (en l'actualitat unes 30, entre les quals la Red Española de Ciudades Saludables) de la qual en forma part la ciutat de Reus.

El foment de la salut en l’àmbit local requereix actuar de manera central sobre la població com un tot i sobre els determinants de la salut, tant individuals com col·lectius. Això suposa desenvolupar actuacions que no estiguin focalitzades només en el sistema sanitari, sinó també sobre altres àmbits de la societat. 

Determinants socials de la salut

Condicionats socials de la salutSegons l'OMS (Organització Mundial de la Salut), "els determinants socials de la salut són les circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, inclòs el sistema de salut. Aquestes circumstàncies són el resultat de la distribució dels diners, el poder i els recursos a nivell mundial, nacional i local, que depèn alhora de les polítiques adoptades". Per tant, es parteix de la base que les condicions socioeconòmiques, culturals i ambientals, i les activitats dels diferents sectors (educació, habitatge...) repercuteixen en la vida i el treball de les persones, en les seves relacions socials, en el suport social que reben, i faciliten o impedeixen estils i formes de vida saludables.

Així, molts dels problemes de salut més rellevants als quals hem de fer front les persones estan subjectes a la influència d’aquests determinants i de les nostres condicions de vida. Per tant, tenint en compte que la salut és el resultat de molts factors (s’estima que un 80% dels determinants de la salut són fora del sistema sanitari), les accions dirigides a millorar la salut han d'actuar de manera més àmplia i tenir en compte els diferents sectors implicats, tractant d'incidir en els factors que siguin modificables de tal manera que facilitin a les persones estils de vida que millorin la seva salut, el seu medi físic, psíquic i social.

Cal tenir present que les desigualtats en salut deriven de les desigualtats socials, i per tant hi ha un gradient social en salut (a pitjor posició social de la persona, pitjor salut té).

Salut en totes les polítiques

La Salut en Totes les Polítiques (STP) és un treball col·laboratiu per millorar la salut de tothom incorporant la salut, l’equitat i la sostenibilitat en la presa de decisions de tots els sectors i les àrees polítiques. Aquesta estratègia, o enfocament, se sustenta en l'evidència que la salut depèn, en gran mesura, de factors econòmics, culturals, mediambientals, socials i polítics vinculats a polítiques no sanitàries (vegeu l’apartat Determinants socials de la salut).

La resposta a aquesta evidència sols pot passar per la formulació de polítiques transversals, la participació de la ciutadania, treballar en un marc de governança local i en l'aplicació de mesures concretes que tinguin per objectiu la millora de les condicions de salut de les persones i perseguir l'equitat en salut.

Aquesta estratègia (STP) es fonamenta en els següents principis:

• La salut és un dret humà que cal garantir.

• El context polític, econòmic i social, els entorns i les condicions de vida de les persones determinen la salut.

• Les decisions polítiques dels sectors no sanitaris configuren aquests determinants: cada sector és un sector de salut.

• Les diferències en la distribució dels determinants socials s’acompanyen de desigualtats de salut.

• L'enfocament STP identifica i promou sinèrgies que permeten avançar en salut, sostenibilitat i equitat.


 

Documents relacionats

Pla de Salut de Reus 2018 - 2022

Organismes relacionats

Consell Municipal de Salut

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.