Mobilitat i transport

Mobilitat i transport

Mobilitat urbana sostenible

L’Ajuntament de Reus impulsa des de fa anys diferents actuacions per avançar cap a una mobilitat urbana sostenible, segura i connectada. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, la definició del qual ha comptat amb la participació ciutadana, recull les estratègies i el programa d’actuacions per fer realitat aquest objectiu genèric en l’horitzó dels propers anys: des de l’impuls de la mobilitat activa a l’accessibilitat i seguretat en els desplaçaments per la ciutat o l’aposta pel vehicle elèctric. Tot plegat, donant compliment als canvis normatius en relació l’impacte de la mobilitat en la salut, entre els quals destaca la implantació de la Zona de Baixes Emissions de Reus.

Tot això s’afegeix i dona un nou impuls a les actuacions ja implantades en els darrers anys d’acord amb el repte d’avançar cap a una ciutat amable i segura per a totes les persones, siguin quines siguin les seves necessitats de mobilitat.

Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) estableix els principis, els objectius i les estratègies als quals ha de respondre la gestió de la mobilitat de persones i mercaderies a la ciutat de Reus, promovent la sostenibilitat i la seguretat. Així, el PMU defineix un model de mobilitat sostenible basat en la qualitat de vida, la integració social, el desenvolupament econòmic sostenible i la minimització dels consums energètics. 

 El document s’estructura en les línies estratègiques i actuacions següents: 

  • Disminució de la congestió del trànsit al centre històric i millora de la mobilitat dels altres modes de transport. Descarrega't aquí el PDF.
  • Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants i als ciclistes. Descarrega't aquí el PDF.
  • Promoure l'ús del transport públic, oferint un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en transport privat. Descarrega't aquí el PDF.
  • Compatibilitzar l'oferta d'aparcaments amb la demanda de rotació i de residents i aconseguir una distribució urbana de mercaderies i productes àgil i ordenada. Descarrega't aquí el PDF.
  • Disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica causada pel trànsit. Descarrega't aquí el PDF.

Altres documents de consulta:

Indicadors, terminis, objectius i costos (PDF)

Annexs del Pla d'Acció (PDF)

A continuació es poden consultar els documents aprovats definitivament pel Ple de 17.10.2014

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.