Ajuts: subvencions i beneficis fiscals

L'Ajuntament de Reus atorga ajuts destinats a la ciutadania en general, a les empreses i a les entitats. Aquests ajuts poden ser subvencions o beneficis fiscals com les bonificacions i exempcions.

  • Les subvencions contribueixen a finançar activitats, projectes o una finalitat concreta que es detalla en l'objecte de la subvenció. El destinatari de la subvenció ha de complir uns requisits i condicions que es detallen en cada convocatòria. I, si no compleix amb la finalitat de la subvenció, el destinatari ha de retornar la subvenció.
  • Els beneficis fiscals: en el cas de les bonificacions i exempcions, es redueix l'import que el contribuent ha de pagar per un determinat impost o taxa, sempre que compleixi els requisits per optar-hi.

Aquest espai de la web, facilita la cerca dels ajuts de l'Ajuntament de Reus.

Llistat d'ajuts

Selecciona un perfil per consultar els ajuts associats a cadascun

EN TRÀMIT
De 06/09/2023 al 21/06/2024

Subvenció per a menjador escolar 2023/2024. Per causes sobrevingudes

Subvenció

EN TRÀMIT
De 06/09/2023 al 21/06/2024

Subvenció per a menjador escolar curs 2023/24

Subvenció

EN TRÀMIT
De 18/03/2024 al 28/06/2024

Subvencions per obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a les persones grans

Subvenció

EN TRÀMIT

Bonificació de l'IBI per Habitatges de Protecció Oficial

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Bonificació de l'IBI per família nombrosa

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Bonificació de l'IBI per instal·lació d'un sistema d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Bonificació de l'ICIO per instal·lació d'un sistema d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Bonificació de l'IVTM per vehicle amb antiguitat mínima de 30 anys

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Bonificació de l'IVTM per vehicles classificats com a zero emissions

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Exempció IBI per bé d'interès cultural

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Exempció de l'IVTM per discapacitat per a matricular el vehicle

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Exempció de l'IVTM per discapacitat per vehicle matriculat

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Exempció de l'IVTM per vehicles d´us agrícola

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Sol·licitud d'exempció de l'IIVTNU per dació en pagament i/o execució hipotecària

Bonificació / Exempció

EN TRÀMIT

Sol·licitud de bonificació de l’IIVTNU de l'habitatge habitual per transmissió mortis causa

Bonificació / Exempció

DATES ESTIMADES
De 20/05/2024 al 17/06/2024

Ajut menjador centres especials de treball

Subvenció

DATES ESTIMADES
De 20/05/2024 al 21/06/2024

Subvenció per a menjador escolar curs 2024/25

Subvenció

DATES ESTIMADES
De 20/05/2024 al 30/09/2024

Subvenció unificada: pobresa energètica, aigua, escombraries, IBI i gual 2023

Subvenció

FORA DE TERMINI
De 15/04/2024 al 10/05/2024

Subvenció per al lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones entre 36 i 64 anys

Subvenció

FORA DE TERMINI
De 11/03/2024 al 12/04/2024

Subvenció per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones joves

Subvenció

FORA DE TERMINI
De 27/02/2024 al 27/03/2024

Subvenció per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones grans

Subvenció

FORA DE TERMINI
De 17/01/2024 al 31/01/2024

Sol.licitud bonificació d'IBI per habitatges llogats a través de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament

Bonificació / Exempció


CALENDARI DE SUBVENCIONS PER PERSONES I FAMÍLIES 2024

Dates i període de sol·licitud de subvencions

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dec.
Subvenció per a menjador escolar 2023/2024. Per causes sobrevingudes 6/9/23 al 21/6/24
Subvenció per a menjador escolar curs 2023/24 6/9/23 al 21/6/24
Subvencions per obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a les persones grans 18/3/24 al 28/6/24
Ajut menjador centres especials de treball
Subvenció per a menjador escolar curs 2024/25
Subvenció unificada: pobresa energètica, aigua, escombraries, IBI i gual 2023
Subvenció per al lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones entre 36 i 64 anys 15/4/24 al 10/5/24
Subvenció per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones joves 11/3/24 al 12/4/24
Subvenció per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones grans 27/2/24 al 27/3/24
Descarregar en pdf

Tens dubtes o necessites ajuda en els tràmits de les subvencions

Entra a la nostra secció de preguntes freqüents i trobaràs resposta.

1.- Preguntes generals

2.- Preguntes sobre les persones beneficiàries

3.- Preguntes sobre característiques i requisits

4.- Preguntes sobre el termini, el formulari i la documentació a adjuntar en la subvenció

5- Preguntes sobre la documentació a adjuntar en la subvenció

6.- Preguntes sobre la tramitació una vegada presentada la subvenció. Seguiment i termini

7.- Preguntes sobre la justificació de la subvenció

8.- Preguntes sobre import i pagament de la subvenció

9.- Infografies i material de suport


CALENDARI DE BONIFICACIONS I EXEMPCIONS PER PERSONES I FAMÍLIES 2024

Període de sol·licitud de les bonificacions i exempcions. T’informem que les bonificacions i exempcions sol·licitades aquest any tindran efecte en el proper exercici fiscal.

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dec.
Bonificació de l'IBI per Habitatges de Protecció Oficial
Bonificació de l'IBI per família nombrosa
Bonificació de l'IBI per instal·lació d'un sistema d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
Bonificació de l'ICIO per instal·lació d'un sistema d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
Bonificació de l'IVTM per vehicle amb antiguitat mínima de 30 anys
Bonificació de l'IVTM per vehicles classificats com a zero emissions
Exempció IBI per bé d'interès cultural
Exempció de l'IVTM per discapacitat per a matricular el vehicle
Exempció de l'IVTM per discapacitat per vehicle matriculat
Exempció de l'IVTM per vehicles d´us agrícola
Sol·licitud d'exempció de l'IIVTNU per dació en pagament i/o execució hipotecària
Sol·licitud de bonificació de l’IIVTNU de l'habitatge habitual per transmissió mortis causa
Sol.licitud bonificació d'IBI per habitatges llogats a través de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament 17/1/24 al 31/1/24
Descarregar en pdf

Tens dubtes o necessites ajuda en els tràmits de les bonificacions i exempcions

Entra a la nostra secció de preguntes freqüents i trobaràs resposta.

1. - Preguntes generals

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.