Introducció bústia anònima de denúncies

La Bústia anònima de denúncies és una canal de comunicació que permet que qualsevol persona pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Administració municipal que puguin resultar contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.

Abans d'omplir el formulari assegura't que esculls la via que permeti fer una gestió adequada de la teva denúncia.

Quin tipus de queixa vols fer?

Si vols denunciar algun cas de frau, corrupció o conflicte d'interessos accedeix a:

Denúncia anònima relacionada amb el PLA ANTIFRAU

Aquest no és un formulari per denunciar incidències, queixes o suggeriments a la via pública o altres de de caràcter més general, que per aquest canal quedaran desateses.

Per queixes i suggeriments generals entra a la Bústia Ciutadana:

[Bústia ciutadana: Incidències, queixes i suggeriments de caràcter general]

 

 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.