Patrimoni

Finestra interior de l'Institut Pere Mata.

El valor i l’interès de la ciutat no es limita a un conjunt d’edificis simbòlics. Es troba també en el diàleg entre construccions de diferents èpoques, en la relació entre els edificis emblemàtics i els conjunts de cases aparentment més modestes, en les trames de carrers o les xarxes de camins. Per això, Reus té un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Natural. El seu objectiu és protegir les peces individuals d’arquitectura i de l’entorn natural, i també alguns carrers o teixits urbans i certes parts del territori perquè tots aquests elements configuren un patrimoni col·lectiu que cal preservar.

 

Catàleg de patrimoni

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Natural de Reus pretén revitalitzar el patrimoni de la ciutat dotant d’usos nous alguns edificis. Així, l’objectiu és trobar l’equilibri entre l’ús i la conservació dels edificis.

El Pla cataloga fins a 500 béns del patrimoni i en defineix el grau de protecció. Cadascun té definit el seu valor patrimonial, que pot abastar tot un conjunt, només un edifici o una única part de l’immoble. El nivell màxim de protecció el tenen la Casa Navàs, l’Institut Pere Mata i la Prioral de Sant Pere.

Els béns patrimonials es classifiquen en els següents àmbits:

  • Edificis i immobles, amb quatre nivells de protecció
  • Elements arquitectònics i urbans
  • Espais urbans
  • Espais rurals
  • Àmbits vegetals
  • Elements vegetals
  • Jaciments arqueològics

Consulta el Pla especial de protecció del patrimoni historicoartístic i natural de la ciutat de Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.