Reus Smart City

ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity

A través de la innovació i l’ús de les noves tecnologies, l’Ajuntament de Reus ha treballat projectes per millorar el servei que presta a la ciutadania i que encaixen amb la concepció Smart City, ja implantada arreu del món. En paral·lel, impulsa la marca Reus Smart Ciy per identificar el conjunt de les accions amb valor smart.

La ciutat intel·ligent

L'smart city adopta mesures basades en la tecnologia per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Les ciutats intel·ligents són ciutats més habitables i sostenibles, gràcies a l’aplicació de solucions innovadores per a una gestió més eficient i de qualitat dels serveis.

Què és Reus Smart City?

És creure en la innovació per millorar la qualitat de vida de les persones.ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity
ReuSmartCity

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.