Indicadors socioeconòmics

Reus és ciutat de referència al seu territori d’influència, el Camp de Tarragona, amb una població que supera els 100.000 habitants. La disponibilitat de sòl industrial ha suscitat la implantació de noves empreses i de llocs de treball. 

Vista de la pàgina de l'Observatori socioeconòmic de ReusEl portal web observatori.reus.cat és un espai específic que permet conèixer la realitat socioeconòmica de la ciutat a partir de la representació gràfica de dades estadístiques d’evolució de la demografia, el mercat de treball i les activitats econòmiques.

L’eina mostra les dades més significatives com són les dades de la població d'acord al padró municipal, del teixit productiu d'acord al cens municipal d'activitats i del mercat de treball segons dades d'evolució de l'atur del SOC des del 2017.

  • Població: Informació d'interès sobre el conjunt d'habitants de Reus per conèixer la situació demogràfica de la ciutat i veure'n l'evolució. La visualització i l'anàlisi de diversos gràfics permet observar la realitat demogràfica de la ciutat des d'una perspectiva global per entendre dinàmiques poblacionals en l'àmbit local. La font de les dades és pel padró continu, actualitzat permanentment.
  • Mercat de treball:  Informació de les tendències del mercat laboral de Reus per identificar les característiques, des de diferents punts de vista, de les persones que es troben en situació d'atur. La font de les dades és l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya i la informació es mostra per cada mes de l'any.
  • Teixit empresarial: Informació de les activitats econòmiques al terme municipal de Reus per conèixer els detalls del teixit productiu de la ciutat. La font de les dades és la base de dades d'activitats de l'Ajuntament de Reus, actualitzada periòdicament.

Consultar OBSERVATORI.REUS.CAT

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.