Ple ordinari 4/03/2019

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 09/11/2019
E.g., 09/11/2019
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns 04 Març, 2019

Senyor/senyora,   

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 4 de març de 2019   a les 16:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l'acta del dia 11 de febrer de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

 

4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d'un treballador de l'Institut de Formació i Empresa Mas Carandell.

5. Assessoria Jurídica. Reconèixer a la Fundació Educativa i Social la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Reus.

6. Rendes i Exaccions. Aprovació de la declaració d'utilitat municipal  d'una obra a efectes de l'ICIO.

7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus.

8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei integral de manteniment dels sistemes de seguretat d’alarmes d’intrusió, vídeo-vigilància, custòdia de claus i controls d’accés de l’Ajuntament de Reus, dels seus organismes autònoms i altres ens dependents.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

9. Gestió Ambiental. Aprovació definitiva de la nova Ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana.

 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

10. Proposta del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a garantir el servei de pediatria als centres d'atenció primària.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Moció del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a prendre mesures per reconèixer i protegir a les víctimes d'abusos sexuals.

12. Moció del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) referent a la fiscalització de l'assignació que l'Ajuntament de Reus lliura als diferents grups municipals.

13. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la creació d'una escola municipal de música.

 

14. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a instar a la Generalitat a oferir la possibilitat d'internalitzar els centres concertats de la ciutat en la xarxa pública existent.

 

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

 

Precs i preguntes.

 

Reus, 27 de febrer de 2019

 

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.