Oficina Municipal d'Escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de Reus actua en el procés d'escolarització dels nivells d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

L'OME és l'oficina que informa de l'oferta educativa, de les normes que regulen el procés de preinscripció, matrícula i admissió i de la zonificació escolar, ja que el procés d'admissió de l'alumnat als centres docents és un moment important dins el calendari escolar.

Les funcions de l'OME són:

  • Informar les famílies i l'alumnat de tota l'oferta educativa dels centres de Reus.
  • Establir els criteris i directrius a aplicar per les comissions d'escolarització de Reus en el marc de la legislació vigent.
  • Definir les mesures que permetin el control efectiu de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat.
  • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Carrer del Roselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: Horari d'atenció: De dilluns a divendres. Matins de 9 a 14 h. Tardes, prèvia cita, al 977 010 046

Carrer del Roselló 2-8

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)