Registre ciutadà

El «Registre ciutadà» s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de Reus d'incrementar el nivell de participació dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics.

Què és?

És l'eina que recull les dades de totes aquelles persones que han manifestat explícitament el seu interès per estar informades de l'activitat municipal, i per participar en els òrgans i processos que l’Ajuntament porti a terme.

Les persones inscrites al Registre Ciutadà tindran informació continuada dels projectes i de l'activitat municipal que es desenvolupi en el territori o àmbits d'interès.

Així mateix, quan l'Ajuntament endegui algun tipus de procés participatiu, s'adreçarà a les persones inscrites per a informar-les i motivar la seva implicació en el procés. També podran formar part d'altres òrgans de participació com a taules o grups de treball que es creïn.

Com em puc inscriure al Registre ciutadà?

Cal omplir el qüestionari d'inscripció al Registre ciutadà, que es troba a través d'aquesta pàgina web, l'OAC i els centres cívics de Reus.

El formulari recull les següents dades: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic, data de naixement, presència a les xarxes socials i els àmbits d'interès de la persona sol·licitant.

 

Reglament

El funcionament del Registre ciutadà està previst en el Reglament que trobareu a l'apartat de Fitxers relacionats.

Registre ciutadà. Targetó