Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 17/12/2017
E.g., 17/12/2017
Dilluns, 27/05/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 27 de maig de 2013, que tindrà lloc a les 19 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent: ORDRE DEL DIA Informació sobre la situació econòmica i financera de l'Ajuntament de Reus i les seves entitats dependents, avaluació de la informació dels comptes anuals i...
[+]
Divendres, 10/05/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 10 de maig de 2013, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en òrgans municipals...
[+]
Divendres, 19/04/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària i urgent del Ple, el dia 19 d’abril de 2013, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Ratificació de la urgència de la convocatòria. 2. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Acords relatius a l’expedient de revocació de la...
[+]
Divendres, 5/04/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 5 d’abril de 2013, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Informació de l’Alcaldia. SECRETARIA GENERAL 3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2012 MOCIONS DE L’...
[+]
Divendres, 8/03/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 8 de març de 2013, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Ratificació del decret de l’Alcaldia acordant...
[+]
Divendres, 15/02/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 de febrer de 2013, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Donar compte de distintes resolucions d’Alcaldia en...
[+]
Dilluns, 21/01/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 21 de gener de 2013, que tindrà lloc a les 17 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Moció de l’Alcaldia. Incoar expedient de revocació a l’empresa Metrovacesa SA, de la concessió administrativa d’una parcel·la de domini públic amb la finalitat...
[+]
Divendres, 11/01/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 11 de gener de 2013, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 2. Moció de l’alcaldia. Substitució i cessament d’un membre del Consell General de l’IMAC 3. Moció de l’Alcaldia....
[+]
Dissabte, 22/12/2012
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de desembre de 2012, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Donar compte de resolució de l’alcaldia en matèria...
[+]
Divendres, 30/11/2012
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 30 de novembre de 2012, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Substitució d’un membre del Consell Municipal de...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.