Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local estarà formada per l’alcalde/essa i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcalde/essa en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde/essa o el Ple municipal. Les reunions de la Junta de Govern Local se celebren al Palau Municipal. Les sessions no són públiques.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.