Organismes Autònoms

Cultura
Institut Municipal d'Acció Cultural (IMAC). És l'encarregat de promoure les festes i tradicions, així com les accions de divulgació que se'n derivin.  Actua com a punt aglutinador, com a centre de generació i coordinació de l’activitat cultural de Reus i la seva area d’influència, amb la clara voluntat de situar la cultura a Reus com un dels principals actius del desenvolupament i de la projecció de la ciutat. Més informació a la pàgina de l'IMAC.

Institut Municipal de Museus (IMM). Institució pública municipal, sense finalitat lucrativa, dedicada a la investigació, conservació i difusió del patrimoni cultural de Reus i la seva àrea. Els Museus de Reus col·leccionen, conserven i exhibeixen objectes testimonis materials de la vida de l'home i el seu entorn. Més informació a la pàgina de l'IMM.

Benestar
Institut Municipal de Puericultura Doctor Frias. té per objecte vetllar per la salut dels infants i adolescents, així com també de les seves famílies. Ho fa a través del foment, la realització i la coordinació d’activitats de promoció, cura, educació i formació. Més informació a la pàgina de l'IMP Doctor Frias.

Educació i Formació
Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE). Dissenya i executa polítiques actives d’ocupació i fomenta la cultura de l’aprenentatge al llarg de tota la vida com a estratègia per afavorir l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, la integració social i el desenvolupament sostenible. Més informació a la pàgina de l'IMFE Mas Carandell i al seu lloc web.

Promoció
Patronat Municipal de Turisme i Comerç. S'encarrega de la promoció de l’activitat turística i comercial a la ciutat. Més informació a la pàgina del PMTC i al portal de Turisme i Comerç.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.