Qui som

Per definició, l'Arxiu és la institució que conserva, organitza, gestiona i fa difusió dels documents i els fons documentals. És un servei, doncs, dedicat a la custòdia, gestió i divulgació dels documents generats per les persones, empreses, entitats, administracions i institucions públiques o privades, al llarg de la seva existència i en l'exercici de les funcions que li són pròpies.

Arxiu Municipal de Reus i Arxiu Comarcal del Baix Camp

L'Arxiu té una funció cultural com a recurs per al coneixement de la història de la ciutat i la comarca. Organitza activitats de divulgació, com ara exposicions o conferències, fa publicacions, col·labora amb altres institucions o entitats, etc.

A Reus, un mateix espai acull dos arxius: l'Arxiu Comarcal del Baix Camp i l'Arxiu Municipal de Reus.

L'Arxiu Municipal de Reus disposa dels fons generats o rebuts per l'Ajuntament de Reus. Avui té bàsicament una funció administrativa, és a dir, facilitar i agilitar la resolució dels tràmits administratius i possibilitar l'accés a la informació per part dels ciutadans, d'acord amb la legislació vigent. També, en el camp de la divulgació, a més dels aspectes ja assenyalats, assessora als ciutadans en temes d'història o genealogia, entre d’altres.
L'equipament és un edifici de nova planta amb una capacitat per instal·lar uns 16.000 metres lineals de documentació, distribuïts en quatre planes. L’equipament també disposa d’una biblioteca, una hemeroteca i una sala polivalent amb una capacitat per una cinquantena de persones.

A L'Arxiu Comarcal del Baix Camp es crea el 1982 per conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus. Des del 1990 el gestiona el Consell Comarcal. Disposa de fons d'abast comarcal, gestiona fons municipals, com ara la documentació històrica de l'Ajuntament de Reus, així com fons notarials, judicials i altres.

Arxiu Comarcal del Baix Camp
Sant Antoni Maria Claret, 3
Tel. 977 010 054

Horaris: D'octubre a maig, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h; de dilluns a dijous, 15.30 a 18.00h. De juny a setembre, de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00h.

de Sant Antoni Maria Claret, 3

Arxiu Comarcal del Baix Camp

Arxiu Municipal de Reus
Sant Antoni Maria Claret, 3
Tel. 977 010 054

Horaris: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Sant Antoni Maria Claret, 3

Arxiu Municipal de Reus