Museus i centres d’art

Cal Massó.

Els Museu de Reus col·lecciona, conserva i exhibeix objectes testimonis materials de la vida de l'home i el seu entorn. Els equipaments culturals, que són gestionats a través de l’Institut Municipal de Museus de Reus, actualment són:

  • El Museu de Reus
  • El Centre de la Imatge Mas Iglesias

L'oferta d'equipaments culturals i centres d'art vinculats a l'Ajuntament de Reus es completa amb el Giny, el centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus, que neix al 2013 amb la voluntat de contribuir a la difusió, modernització i competitivitat del sector del circ i del teatre gestual, i el Centre d'Art Cal Massó, un equipament municipal amb la gestió cedida mitjançant concurs a uns gestors culturals que plantegen una programació variada, que dóna cabuda a diferents expressions artístiques.


Museu de Reus · Institut Municipal de Museus de Reus
Raval de Santa Anna, 59
Tel. 977 010 660
Museu de Reus · Institut Municipal de Museus de Reus