Zona de Baixes Emissions (ZBE) i mobilitat sostenible

Raval de Santa Anna, primer tram
Pont barri Gaudí
Mas Carpa
Raval de Santa Anna, segon tram

Logotips Next Generation ZBE

Projecte de Zona de Baixes Emissions (ZBE) i altres actuacions de mobilitat sostenible

L'Ajuntament de Reus està duent a terme importants actuacions d'impuls de la mobilitat sostenible. La concessió de 4,7 milions d'euros provinents de l’instrument financer dels fons europeus Next Generation, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) en el marc de la convocatòria de del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, ha permès accelerar bona part d’aquests projectes, contemplats ja en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible:  el desplegament de les polítiques municipals per a la implantació de zones de baixes emissions, l'execució de plans de pacificació del trànsit, l'impuls de la xarxa de carrils bici, la conversió de vials en zones de vianants, i la implantació del projecte de bicicleta compartida.

La convocatòria dels ajuts europeus preveu com a requisit que les actuacions subvencionades han d'estar enllestides abans del 31 de desembre de 2024.

Projectes per a una mobilitat més sostenible, segura i connectada

Els projectes subvencionats s'emmarquen en els objectius de la política palanca relativa a Infraestructures i ecosistemes resilients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en concret dels objectius definits en el component 6, sobre mobilitat sostenible, segura i connectada. Són els següents:

Zona de Baixes Emissions (ZBE)

Inclou la definició de la futura Zona de Baixes Emissions de Reus i la implantació d'un sistema complet de punts de control d'accés principals que comprovarà l'etiqueta ambiental dels vehicles que hi accedeixen. Als punts que siguin de major accés també s'instal·laran panells informatius i càmeres de mesurament i monitorització del trànsit. Per a la seva gestió eficient en temps real, es connectaran mitjançant fibra òptica municipal fent-la arribar a tots els punts de control d'accés de la zona de baixes emissions. També s'engegarà un sistema de gestió centralitzada dels accessos a la zona de baixes emissions.

També s’hi inclouen actuacions complementàries necessàries per a la implantació completa de la Zona de Baixes Emissions, com ara els sensors de qualitat d'aire i soroll per mesurar els paràmetres i el compliment dels objectius de reducció emissions i de contaminació, desplegament d'una xarxa de telecomunicacions per a els sensors per comunicar-se amb els sistemes centrals i un portal de mobilitat sostenible que informi de la zona de baixes emissions així com la seva evolució, objectius, i altres actuacions de mobilitat sostenible, dades obertes, quadres de comandament i observatori de resultats així com un SIG de visualització gràfica al mapa ciutat de la zona de baixes emissions i del seu impacte.

Carrils bici

Inclou la construcció de quatre carrils bicis: carril bicicleta des de la plaça de les Oques a la Universitat; carril bici de l’avinguda de Tarragona; carrils bici de l'avinguda Bellissens i del carrer Astorga; i carrils bici de les avingudes Falset i Salou.

Zones de vianants

Destaquen tres actuacions: la primera i la segona fase de la transformació en zona de vianants del raval de Santa Anna i el carrer de Salvador Espriu, i la remodelació del pont d'accés al barri Gaudí, amb millores a la vorera, la incorporació de dos sentits de carril bicicleta segregats de la calçada, la renovació de l’enllumenat i la instal·lació de panells acústics.

Pacificació de la circulació

Destaquen les obres d’urbanització de l’avinguda de Tarragona i el carrer d'Estanislau Mateu i Valls per a la implantació d'una nova rotonda d'accés a la urbanització Mas Carpa i la pacificació de la carretera de Tarragona.

Projecte de bicicletes compartides

Implantació del sistema públic de bicicletes compartides amb que està treballant Reus Mobilitat i Serveis. Aquesta actuació complementa l'ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat i té per objectiu facilitar i promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i ambientalment sostenible, complementant l'oferta de serveis de mobilitat pública compartida.

6.572.338,93 € d'inversió

En relació al projecte, l’Ajuntament de Reus ha rebut també un dels ajuts a ens locals per a actuacions de disseny i implantació de Zones de Baixes Emissions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per un import total de 133.684,93 €, que permetrà anar més enllà en el projecte de la Zona de Baixes Emissions de Reus, i compta també amb una aportació de 679.529,14 € de la Diputació de Tarragona en el marc del PAM 2020-2023. El conjunt de les actuacions té un pressupost d’inversió de 6.572.338,93 €. 

Logotips Next Generation ZBE

Raval de Santa Anna, primer tram
Pont barri Gaudí
Mas Carpa
Raval de Santa Anna, segon tram
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.