Informació Bàsica RGPD

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del Tractament

AJUNTAMENT DE REUS
N.I.F. P4312500D

Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona)
[email protected]
Tel.: 977 010 010


Delegat de Protecció de Dades (DPD)

[email protected]

Finalitat del Tractament

Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment al peu de cada formulari.

Legitimació

La base jurídica que legitima el tractament serà el seu consentiment.

Cessions i/o transferències de dades

Es poden preveure cessions de dades amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions, així com per a finalitats d’arxiu o estadístiques.

Drets

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili indicat, a l’adreça de correu electrònic [email protected], a través de la Seu Electrònica (https://seu.reus.cat/seu/), o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la mateixa adreça.

Legitimació

La base jurídica que legitima el tractament serà el seu consentiment.
Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/). Addicionalment, si considera que s’estan tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/).

Informació addicional

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat. (https://www.reus.cat/politica-de-privacitat).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.