Ple extraordinari 03/04/2020

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 15/08/2020
E.g., 15/08/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres 03 Abril, 2020

Benvolguts/des,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, del dia 3 d’abril de 2020, que tindrà lloc a les 12:00 hores, mitjançant celebració telemàtica a l’empara de la Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març (DOGC Núm. 8089 - 19.3.2020 ), amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.

 

2. Donar compte dels Bans i Decrets de l’Alcaldia adoptats en relació a l’Estat d'Alarma declarat pel Govern de l'Estat i el d'Emergència declarat per les autoritats de la Generalitat de Catalunya.

 

3. Donar compte de l’adhesió de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Reus al Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus.

 

4. Ratificació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2020005057 i 2020005058 del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, relatius al contracte de neteja viària i recollida de residus municipals.

 

Benestar Social i Ciutadania

5. Salut i Ciutadania. Ratificació de l’addenda de modificació puntual del Conveni regulador de les diferents operacions i actuacions entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut de Reus i la seva àrea d'influència. Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document. L'alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.