Ple extraordinari 18/12/2019

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 19/10/2020
E.g., 19/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres 18 Desembre, 2019

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, del dia 18 de desembre de 2019, que tindrà lloc a les 10:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

2. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre béns Immobles.

 

3. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

4. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la recollida d'escombraries.

         

5. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la retirada de vehicles.

 

6. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 14, reguladora de les tarifes pel servei de cementiri.

 

7. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 15, reguladora   de  la taxa per prestació de serveis urbanístics.

 

8. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles  a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

 

9. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.18, reguladora de la taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

 

10. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic pel servei de residus comercials i industrials assimilables als municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals , singulars o especials.

 

 

 

 

11. Intervenció. Aprovació definitiva de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram.

 

12. Intervenció. Aprovació definitiva del Pressupost General i dels seus annexes, exercici 2020.                                        

 

Reus, 13 de desembre de 2019

 

 

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

Air Jordan 1

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.