Ple ordinari 15/04/2016

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 21/10/2022
E.g., 21/10/2022
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres 15 Abril, 2016

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 15 d'abril de 2016 a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 4 i 18 de març de 2016.

2. Informació de l’Alcaldia

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats
ALCALDIA

5. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2015

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2015 i dels criteris per a la dotació per insolvències
7. Intervenció. Donar compte de l'Informe de control intern exercici 2014

8. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2015 previstes a l'art. 218 del TRLRHL, en compliment de la resolució de 10 de juliol de 2015 del Tribunal de Comptes

9. Intervenció. Expedient de modificació de crèdits
10. Intervenció. Sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a l'Oferta d'ocupació pública per a l'exercici de 2016
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat amb una activitat privada per part d'un treballador de l'Ajuntament de Reus

12. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Impulsar la incorporació de clàusules socials en la contractació pública de l'Ajuntament de Reus, els organismes autònoms i les societats de capital íntegrament municipal
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

13. Medi Ambient-Gestió Ambiental. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos

SERVEIS A LA PERSONA

14. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de l'extinció de l’Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías i integració dels seus recursos i serveis en l’organització ordinària municipal.

15. Benestar Social. Modificació puntual de les bases de subvenció del menjador escolar per a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius, sufragat amb fons públics, de la ciutat de Reus

16. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla Local de Joventut de Reus 2016-2020

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

17. Proposta de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM i CIUTADANS sobre pobresa energètica i subministrament de gas

18. Proposa de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM i CIUTADANS sobre pobresa energètica i subministrament d'aigua

19. Proposta de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM i CIUTADANS sobre pobresa energètica i subministrament d'electricitat

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció del PSC-CP, per potenciar el sistema de detecció i seguiment de persones majors de 80 anys que viuen soles i no estan vinculades a la xarxa de serveis socials bàsic

21. Moció del PSC-CP, perquè es mantinguin les beques de menjador als casals d'estiu que organitzen les escoles de la ciutat

22. Moció del PP, en defensa del turisme local

23. Moció de CIUTADANS, per a la creació de la figura del regidor de l'oposició amb dedicació exclusiva i per al reequilibri dels sous i de les retribucions dels càrrecs electes i grups municipals de l'Ajuntament de Reus

24. Moció de CIUTADANS, per a l'adaptació dels parcs d'infants amb jocs per a nens amb mobilitat reduïda

25. Moció de la CUP, per la creació d'una comissió de seguiment del procés constituent i de suport als càrrecs electes encausats per l'aparell judicial espanyol

26. Moció de la CUP, en relació al dèficit de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus de l'exercici 2015

27. Assumptes sobrevinguts

28. Precs i preguntes del grups municipals

29. Pregunta presentada a l'empara del que disposa l'article 26 del Reglament de Participació Ciutadana

Reus, 12 d'abril de 2016

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.