Ple ordinari 20/12/2019

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 29/07/2021
E.g., 29/07/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres 20 Desembre, 2019

Senyor/senyora,   

  

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 20 de desembre de 2019  a les 11:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l'acta del dia 29 de novembre de 2019.

          

2. Informació de l’Alcaldia.

                                                              MOCIONS DE L'ALCALDIA

 

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

                

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

 

5. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Donar-se per assabentat de la successió en la persona del contractista de la concessió administrativa per a l'ús privatiu d'una parcel·la de domini públic per tal de destinar-la a la construcció i explotació d'un centre comercial i d'oci integrat.

 

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS             

 

6. Assessoria Jurídica. Aprovació de la creació del Consell Assessor de Mercats Municipals de Reus i de les seves normes de funcionament.

 

7. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament  i el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació dels Serveis Funeraris.

 

8. Recursos Humans. Aprovació del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Reus i del protocol contra l’assetjament.

 

9. Recursos Humans. Modificació de catàleg de personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Reus.

 

10. Recursos Humans.. Modificació del Conveni i Pacte de condicions laborals del personal al servei de l’Ajuntament de Reus.       

                                                                     

 

 

 

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

 

11. Benestar Social. Pròrroga del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la localitat.  

                                                 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 

12. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), referent a la reprovació i dimissió de l'actual Síndic  de Greuges, Rafael Ribó.

 

13. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), referent  a la commemoració del Dia Internacional contra la Corrupció.

                                                                            

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

 

14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent a una mobilitat més segura a la ciutat.

 

15.  Moció del GRUP MUNICIPAL  DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), per a la prevenció d'abandonament animal al municipi.

 

16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), per a prendre mesures per a la sostenibilitat energètica.

 

17. Moció del GRUP MUNICIPAL  DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), perquè l'Ajuntament de Reus segueixi formant part de l'AMI.                                                 

                                                                             

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.  

       

Precs i preguntes.

 

Reus, 17 de desembre de 2019

 

L’alcalde

 

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.